Tyveri av båt, motor eller innbrudd i båt

Vært uheldig? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Start med å melde skaden på nett. Vi forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

Meld tyveri av båt eller motor
Meld innbrudd i båt

2. Skaden vurderes

Vi får oversikt over tapet ditt og eventuelle skader på båten.

3. Skaden repareres

Vi erstatter ditt tap direkte til deg, og kostnader til eventuelle reparasjon av båten til verkstedet.

Nyttig å vite ved tyveri av båt eller påhengsmotor

Du må ha delkasko, kasko- eller Superforsikring for at tyveriskader skal dekkes. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. Alle tyveri skal meldes til politiet.

Tyveri av båt

Vi ber om at du tar kontakt med oss etter at tyveriet er meldt til politiet. Vi vil da avklare det som er nødvendig for å få oversikt over båtens tilstand, og hva som var om bord da den ble stjålet.

Noen båter er fortsatt i nærområdet etter tyveriet. Erfaringsmessig gjenfinnes flere båter ved at man søker i båthavner og ved brygger i nærheten.

Du blir kontaktet av politiet dersom båten blir gjenfunnet. Du må i så fall kontakte oss. Dersom båten ikke kommer til rette innen 30 dager vil vi utbetale erstatningen.

Dette dekker delkasko- og kaskoforsikring:

 • Dersom båten ikke kommer til rette erstattes gjenanskaffelseverdien på båten.
 • Bagasje som var om bord inntil 50 000 kroner.
 • Dersom båten kommer til rette med skader, erstattes utbedring av skadene.

Hvis du har utvidet forsikringen til Superforsikring dekkes i tillegg:

 • Ferieavbrudd dersom du må avlyse en planlagt båtferie.
 • Bagasje inntil 100 000 kroner.

Hva båtforsikringen ikke dekker

 • Gamle skader.

Meld tyveri av båt 

Tyveri av påhengsmotor

Vi ber om at du tar kontakt med oss etter at tyveriet er meldt til politiet.

I forbindelse med tyveri av påhengsmotor er det ofte også skader på båten.

Dette dekker delkasko- og kaskoforsikring:

 • Verdien av motor tilsvarende den som ble stjålet.
 • Alle kabler tilhørende motor som er klippet og skader på båten.
 • Kostnader til montering av ny motor.

Hvis du har utvidet forsikringen til Superforsikring dekkes i tillegg: 

 • Ferieavbrudd dersom du må avlyse en planlagt båtferie om sommeren.

Hva båtforsikringen ikke dekker:

 • Gamle skader.

Det er ikke mange motorer som kommer til rette i løpet av kort tid. Påhengsmotorer erstattes så snart som mulig.

Innbrudd og hærverk

Vi ber om at du tar kontakt med oss etter at tyveri/ hærverk er meldt til politiet.

Dette dekker delkasko- og kaskoforsikring:

 • Båtens tilbehør og bagasje inntil 50 000 kroner.
 • Reparasjon av eventuelle skader

Hvis du har utvidet forsikringen til Superforsikring dekkes i tillegg:

 • Ferieavbrudd dersom du må avlyse en planlagt båtferie om sommeren.
 • Bagasje inntil 100 000 kroner. 

Hva båtforsikringen ikke dekker

 • Gamle skader.

Meld innbrudd i båt

Din egenandel

Da du kjøpte båtforsikringen bestemte du selv hvilken egenandel du ville ha. Du finner din valgte egenandel på Mine sider

Reduksjon i egenandelen

 • Ved tyveri av båt registrert på rettmessig eier i enten Småbåtregisteret, Securmark eller skipsregisteret NOR og kjennemerke er montert på båten, reduseres egenandelen med 2 000 kroner.
 • Ved tyveri av motor alene som er merket med Securmark, reduseres egenandelen med 2 000 kroner.
 • Dersom båt eller motor med søke- og gjenfinningssystem tilkoblet alarmsentral blir stjålet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

Spørsmål vi ofte får ved tyveri av båt

Hvor lang tid går det før erstatning for stjålet båt utbetales?

Ca. 30 dager.

Hvordan blir erstatningen hvis jeg har en gammel motor?

Hvis du har en gammel motor får du erstatning tilsvarende verdien på motoren du hadde.

Hvor lang tid går det før erstatning for stjålet motor utbetales?

Vi utbetaler så snart som mulig dersom det er et ønske fra deg. Vi venter ikke 30 dager, som vi gjør når båter blir stjålet

Hva skjer hvis båt eller motor kommer til rette etter at erstatningen er utbetalt?

Når du får utbetalt erstatning overtar vi eierforholdet til båt/motor.

Hvilke verksteder kan jeg bruke?

Det er du som båteier som velger verksted. Er du i tvil etter å ha rådført deg med verksteder du har tidligere erfaring med, kan du gjerne ta kontakt med oss for tips om aktuelle verksteder.

Kommer det takstmann fra If?

I de fleste sakene avklares kostnadene ved at verkstedet sender prisoverslag til oss. Noen ganger benyttes takstmann. Når takstmann benyttes vil han/hun ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og oppfølging, eventuelt i samarbeid med deg.

Hvem bestiller reparasjon?

Det er alltid båteier som er oppdragsgiver til verkstedet og må bestille reparasjonen.

Hvor lang tid tar det vanligvis å få båten reparert?

Det er dessverre slik at de fleste skadene skjer om sommeren. Det er et begrenset antall verksteder og dermed begrenset kapasitet. Spesielt om sommeren vil det være ventetid på verkstedene. Det kan være smart å avklare forventet reparasjonstid før reparasjonen starter.

Kan jeg reparere skaden selv?

Vi er opptatt av at skader utbedres på en fagmessig god måte. Likevel ser vi at noen ønsker å utbedre skadene på egen hånd, mot en kontantutbetaling fra oss. Denne utbetalingen vil da ta utgangspunkt i hva en reparasjon ville kostet på et verksted.

Lønner det seg å bruke forsikringen?

Det er ikke bonustap på båtskader på samme måte som ved en bilskade. Dersom skaden er høyere enn egenandelen vil det lønne seg å bruke forsikringen.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding