Synking eller kantring

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Meld synking eller kantring

Vi hjelper deg på 1-2-3

1. Start med å melde skaden. Vi forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Vi vurderer om båten kan repareres eller om den må kondemneres.

3. Hvis båten blir reparert, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss. Hvis båten blir kondemnert fastsettes båtens gjenanskaffelseverdi.

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID / BankID på mobil
  • Båttype/-merke
  • Dersom du har bilder av skadene, ha disse klar for opplasting 

Nyttig å vite om synking

En båt som kommer under vann blir skadet. Største skaden oppstår når den kommer opp fra vannet. Elektriske komponenter, ledninger og metall som har vært i sjøvann starter raskt å korrodere.

Tiden båten ligger under vann har lite å bety for skadeomfanget. Dersom det skjer en skade lørdag eller søndag, kan båten i de fleste tilfeller ligge under vann til mandag uten at det fører til større skade. I noen få saker kan det likevel være viktig å få båten hurtig ut av vannet. Eventuelle skrogskader kan bli større, bryggeanlegg eller andre båter kan bli skadet. Det kan oppstå forurensing.

Når båten kommer opp fra vannet må det raskest mulig startes konservering av motor og båt dersom formålet er å unngå større skader. Spesielt for nyere båter er det hensiktsmessig å få båten til merkeforhandler eller merkeverksted for motor. Det bør ikke startes heving før det er tatt stilling til hva som skal skje med båten når den er kommet opp.

Båter som har vært under vann kan bli kondemnert. De blir kondemnert dersom en reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig. Det blir vurdert i hver enkelt sak.

Spørsmål vi ofte får ved synking