Synking og kantring

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Start med å melde skaden på nett. Vi forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Skaden vurderes

Vi vurderer om båten kan repareres eller om den må kondemneres.

3. Skaden erstattes

 • Hvis båten blir reparert, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.
 • Hvis båten blir kondemnert fastsettes båtens gjenanskaffelseverdi.

Nyttig å vite om synking

En båt som kommer under vann blir skadet. Største skaden oppstår når den kommer opp fra vannet. Elektriske komponenter, ledninger og metall som har vært i sjøvann starter raskt å korrodere.

Tiden båten ligger under vann har lite å bety for skadeomfanget. Dersom det skjer en skade lørdag eller søndag, kan båten i de fleste tilfeller ligge under vann til mandag uten at det fører til større skade. I noen få saker kan det likevel være viktig å få båten hurtig ut av vannet. Eventuelle skrogskader kan bli større, bryggeanlegg eller andre båter kan bli skadet. Det kan oppstå forurensing.

Når båten kommer opp fra vannet må det raskest mulig startes konservering av motor og båt dersom formålet er å unngå større skader. Spesielt for nyere båter er det hensiktsmessig å få båten til merkeforhandler eller merkeverksted for motor. Det bør ikke startes heving før det er tatt stilling til hva som skal skje med båten når den er kommet opp.

Båter som har vært under vann kan bli kondemnert. De blir kondemnert dersom en reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig. Det blir vurdert i hver enkelt sak.

Se hva båtforsikringen dekker ved synking

Du må ha Super– eller kaskoforsikring for at skader som følge av synking skal dekkes. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss.

Kaskoforsikringen dekker:

 • Hvis båten kan repareres erstattes reparasjonskostnadene minus egenandelen.
 • Heving og transport til nærmeste verksted.
 • Hvis båten blir kondemnert utbetales båtens gjenanskaffelseverdi – begrenset til forsikringssum.
 • Fjerning av vrak begrenset til 10 prosent av forsikringssummen.

Hvis du har utvidet til Superforsikring dekkes i tillegg:

 • Ferieavbrudd dersom du må avlyse en planlagt båtferie om sommeren på grunn av at båten ikke er sjødyktig.
 • Kostnader til reise til bestemmelsestedet/ hjemreise for fører og passasjerer etter skade.
 • Merutgifter for å hente båten etter reparasjon

Se hva båtforsikringen ikke dekker

 • Gamle skader.
 • Verdiforringelse.
 • Skade som er en følge av snø og nedbør.

Hvis du kun har ansvarsforsikring eller delkasko på båten, er skader på egen båt ikke dekket. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss.

 

Din egenandel

Da du kjøpte båtforsikringen bestemte du selv hvilken egenandel du ville ha. Du finner din valgte egenandel på Mine sider

Spørsmål vi ofte får ved synking

Hva kan jeg selv gjøre hvis båten har sunket?

Prøv å sikre båten og gjør forhåndsregler for å minske skaden. Se «Nyttig å vite om synking» over.

Du vurderer selv om det er hensiktsmessig og praktisk med heving og transport til verksted før du har hatt kontakt oss. 

Hvilke verksteder kan jeg bruke?

Det er du som båteier som velger verksted. Er du i tvil etter å ha rådført deg med verksteder du har tidligere erfaring med, kan du gjerne ta kontakt med oss for tips om aktuelle verksteder.

Kommer det takstmann fra If?

I de fleste sakene avklares kostnadene ved at verkstedet sender prisoverslag til oss. Noen ganger benyttes takstmann. Når takstmann benyttes vil han/hun ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og oppfølging, eventuelt i samarbeid med deg.

Hvem bestiller reparasjon?

Det er alltid båteier som er oppdragsgiver til verkstedet og må bestille reparasjonen.

Hvor lang tid tar det vanligvis å få båten reparert?

Det er dessverre slik at de fleste skadene skjer om sommeren. Det er et begrenset antall verksteder og dermed begrenset kapasitet. Spesielt om sommeren vil det være ventetid på verkstedene. Det kan være smart å avklare forventet reparasjonstid før reparasjonen starter.

Kan jeg reparere skaden selv?

Vi er opptatt av at skader utbedres på en fagmessig god måte. Likevel ser vi at noen ønsker å utbedre skadene på egen hånd, mot en kontantutbetaling fra oss. Denne utbetalingen vil da ta utgangspunkt i hva en reparasjon ville kostet på et verksted.

Hva blir utbetalingen hvis båten blir kondemnert?

Båten gjenanskaffelseverdi/markedsverdi skal fastsettes. Øverste begrensning er båtens forsikringssum.

Lønner det seg å bruke forsikringen?

Det er ikke bonustap på båtskader på samme måte som ved en bilskade. Dersom skaden er høyere enn egenandelen vil det lønne seg å bruke forsikringen.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding