Ofte stilte spørsmål

om helseerklæring

Hvem skal fylle ut helseerklæringen?

Barneforsikring
Den som eier forsikringen, det vil si forsikringstaker, skal fylle ut og signere helseerklæringen. Forsikringstaker må være barnets foreldre/verge og ha daglig omsorg for barnet.​

Livsforsikring, uførepensjon og Kritisk sykdom
Den som er forsikret skal fylle ut og signere helseerklæringen. For forsikringen Kritisk sykdom, hvor forsikrede er mellom 15 og 18 år, må foreldre/foresatte skrive under sammen med den forsikrede. Hvis flere skal signere, må helseerklæringen fylles ut på papir. Ta kontakt med oss på telefon 21 49 24 00, så sender vi deg skjemaet i posten. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke vet svaret på spørsmålene?

Du kan sjekke detaljer hos legen din, men det er ikke nødvendig å oppsøke lege i forbindelse med utfylling av erklæringen. Det er heller ikke er nødvendig med svært detaljerte opplysninger. Hvis du for eksempel har en sykdom som du går til jevnlig kontroll for, trenger du kun å oppgi tidspunkt for siste kontroll. Har du vært på sykehus eller legekontor, er det tilstrekkelig å oppgi navnet på behandlingsstedet. Du trenger ikke å oppgi navnet på legen som behandlet deg.

Hva er konsekvensene av å gi uriktige eller mangelfulle opplysninger?

Hvis opplysningene dine er uriktige eller svært mangelfulle, kan forsikringen være ugyldig. Merk spesielt at ved krav om erstatning, vil vi sjekke om opplysningene du ga ved inngåelse av avtalen var korrekte.

Kan jeg nektes forsikring hvis jeg har en sykdom?

Totalt avslag på forsikringen er sjelden, men det forekommer. Det er mer vanlig at du får forbehold om den aktuelle sykdommen eller et tillegg i prisen.

Hva med sykdommer jeg har hatt tidligere?

Sykdommer du har hatt tidligere kan ha innvirkning på forsikringen. Sykdom du ikke har økt risiko for å få igjen, eller få komplikasjoner eller følgetilstander av, har ingen betydning. I andre tilfeller kan du få forbehold om den aktuelle sykdommen, slik som reservasjon eller et tillegg i prisen. Avslag kan også forekomme.

Hvordan ser jeg at helseerklæringen er sendt inn?

​Når du har fylt ut helseskjemaet må du bekrefte og signere. "Bekreft-knappen" finner du ved å scrolle så du kommer helt nederst på helseerklæringsskjemaet. Etter at du har trykket "bekreft" må du signere ved hjelp av din BankID.

Først når dette er gjort, vil du få en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn.

Kommer dere til å kontakte legen min?

​Vi kommer bare til å kontakte legen din hvis det er noe vi er usikre på. Når du skriver under på helseerklæringen, gir du oss samtidig lov til å hente inn opplysninger vi trenger for å vurdere saken ferdig.

Hva er forskjellen på helseerklæringen for barn og voksen?

Hvis du skal fylle ut et helseerklæringsskjema vil du alltid finne linken på Mine sider. Hvis skjemaet er for voksen kan man finne kopi av svarene man har gitt under "Dokumenter" på Mine sider. De aller fleste vil også finne resultatet av helsevurderingen elektronisk. Vi kontakter deg når det er tilgjengelig.

Helseskjemaet for barn krever innlogging med BankID kodebrikke. Når helseerklæringen er ferdig vurdert blir resultatet sendt i posten. Det vil derfor være noe lenger behandlingstid.

Problemer med BankID?

Vær oppmerksom på at BankID ikke fungerer i eldre nettlesere. 

Her kan du teste nettleseren din
Hva er BankID? 

Trenger du hjelp?

Ring oss på 21 49 36 20, mandag, onsdag, fredag mellom 09.00 - 15.00.

Du kan også sende oss en e-post