Ofte stilte spørsmål

om helseerklæring

Hvem skal fylle ut helseerklæringen?

Barneforsikring

Den som kjøper/eier forsikringen, det vil si forsikringstaker, vil motta en e-post om at helseerklæringen er klar for utfylling på Mine sider. Hvis foreldrene til barnet har felles forsikringer i If vil begge finne skjemaet på sine Mine sider. Skjemaet skal kun fylles ut én gang. Den som fyller ut skjemaet må være barnets foreldre/verge og ha daglig omsorg for barnet. Det er også viktig at det er den personen som kjenner barnets helsehistorikk best. Hvis barnet er over 15 år må barnet være med på utfyllingen.


Livsforsikring, Uførepensjon og Kritisk sykdom

Den som er forsikret skal fylle ut og signere helseerklæringen. Hvis forsikringen Kritisk sykdom kjøpes for en ungdom på mellom 15 og 18 år, er det viktig at ungdommen forsikringen gjelder for er med på å fylle ut skjemaet.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke vet svaret på spørsmålene?

Du kan sjekke detaljer hos legen din, men det er ikke nødvendig å oppsøke lege i forbindelse med utfylling av erklæringen. Det er heller ikke er nødvendig med svært detaljerte opplysninger. Hvis du for eksempel har en sykdom som du går til jevnlig kontroll for, trenger du kun å oppgi tidspunkt for siste kontroll. Har du vært på sykehus eller legekontor, er det tilstrekkelig å oppgi navnet på behandlingsstedet. Du trenger ikke å oppgi navnet på legen som behandlet deg.

Hva er konsekvensene av å gi uriktige eller mangelfulle opplysninger?

Hvis opplysningene dine er uriktige eller svært mangelfulle, kan forsikringen være ugyldig. Merk spesielt at ved krav om erstatning, vil vi sjekke om opplysningene du ga ved inngåelse av avtalen var korrekte.

Kan jeg nektes forsikring hvis jeg har en sykdom?

Totalt avslag på forsikringen er sjelden, men det forekommer. Det er mer vanlig at du får forbehold om den aktuelle sykdommen eller et tillegg i prisen.

Hva med sykdommer jeg har hatt tidligere?

Sykdommer du har hatt tidligere kan ha innvirkning på forsikringen. Sykdom du ikke har økt risiko for å få igjen, eller få komplikasjoner eller følgetilstander av, har ingen betydning. I andre tilfeller kan du få forbehold om den aktuelle sykdommen, slik som reservasjon eller et tillegg i prisen. Avslag kan også forekomme.

Hvordan ser jeg at helseerklæringen er sendt inn?

Helseskjemaet blir tilgjengelig under «Mine aktiviteter» på Mine sider samme dag som du kjøper forsikringen. Velger du startdato på forsikringen frem i tid blir skjemaet tilgjengelig 4 uker før startdato. Når du sender inn skjemaet, vil du få en bekreftelse på nettsiden om at det er sendt inn og forventet videre saksgang.

Når du har sendt inn skjemaet blir det borte fra «Mine aktiviteter». Du kan finne en kopi av svarene dine under «Dokumenter». De aller fleste vil også få resultatet av helsevurderingen elektronisk på Mine sider. Vi kontakter deg når det er tilgjengelig.

For barneforsikring er det kun den personen som fylte ut skjemaet som har mulighet til å se kopi av svaret og det elektroniske resultatbrevet.

Når du har fylt ut skjemaet må du bekrefte at alle opplysningene er korrekte og trykke på «Send inn». Du vil finne en kopi av svarene du har gitt under "Dokumenter" på Mine sider. Når resultatet av helsevurderingen din er klar vil vi ta kontakt med deg.

Kommer dere til å kontakte legen min?

Vi kommer bare til å kontakte legen din hvis det er noe vi er usikre på. Når du skriver under på helseerklæringen, gir du oss samtidig lov til å hente inn opplysninger vi trenger for å vurdere saken ferdig. Vi har kun mulighet til å kontakte de legene/behandlerne som du selv har oppgitt i skjemaet, og vil alltid holde deg informert dersom vi gjør det.

Hva er forskjellen på helseerklæringen for barn og voksen?

Linken til helseerklæringen finner du under «Mine aktiviteter» på Mine sider, uavhengig av om du har kjøpt en barneforsikring eller en personforsikring som krever helsevurdering. Du vil finne kopi av svar på innsendte helseerklæringer under «Dokumenter». De aller fleste vil også finne resultatet av helsevurderingen elektronisk.

Den største forskjellen er at for voksne er det alltid den personen som er forsikret som skal fylle inn skjemaet, og det er kun denne personen som ser det aktuelle skjemaet på Mine sider. For barneforsikring vil voksne som har andre felles forsikringer i If ha lik mulighet til å fylle inn skjemaet. Det kan kun fylles inn ett skjema per barn, og det er viktig at personen som fyller det inn er forelder/verge for barnet og har daglig omsorg.

Problemer med BankID?

Vær oppmerksom på at BankID ikke fungerer i eldre nettlesere. 

Her kan du teste nettleseren din
Hva er BankID? 

Trenger du hjelp?

Ring oss på 21 49 36 20, mandag, onsdag, fredag mellom 09.00 - 15.00.

Du kan også sende oss en e-post