Psykolog gjennom helseforsikring

Få raskt tilgang til psykolog - enten fysisk eller online med videokonsultasjon.

Få tilbud på helseforsikring

Vi har et bredt tilbud for deg som trenger profesjonell hjelp ved psykiske lidelser og plager som angst, depresjon, stress og søvnvansker. Som en del av helseforsikringen vår har du inkludert 10 timer hos psykolog, etter henvisning fra lege. Du kan selv velge om du vil møte psykologen fysisk, ha videokonsultasjon online eller en kombinasjon.

Du har også 10 timer psykologisk førstehjelp som du kan benytte ved hendelser som ran, vold, alvorlig trafikkulykke eller dødsfall.

Online psykolog på mobilen

I tillegg har du tilgang til appen Overvinne, et selvhjelpsverktøy utviklet av erfarne norske psykologer. Det er enkelt å ta i bruk for å lære å håndtere vanskelige tanker og følelser. Innholdet presenteres i et kort og på farta-vennlig format, og tilpasses ut ifra ditt behov og dagsform.

Selvhjelpsappen kan brukes både alene og sammen med behandling hos psykolog.