Godt voksen

Økonomisk og medisinsk støtte ved sykdom og skade. For deg over 60 år. Takk for gode skussmål!

  • Aleris helsekontroll

    Gunstig pris på grundig og tilrettelagt legesjekk ved Aleris medisinske senter.

  • Økonomisk støtte ved sykdom

    Utbetaling som kan dekke behandling, hjelp og avlastning hvis du bli syk eller skadet.

  • Medisinsk rådgivning

    Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt.

Forsikringens innhold

Dette dekker Godt voksen

Dekninger Godt voksen Godt voksen
Inkludert

Engangsutbetaling på 100 000 kroner ved utvalgte sykdommer og skader: Kreft, hjerne-/ ryggmargssvulst, hjerneslag, hjerteoperasjon, alvorlig brannskade og amputasjon. Utbetaling  kommer etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. 

Forsikrede må være i live 24 timer etter at forsikringstilfellet inntraff.

Inkludert

Engangsutbetaling på 30 000 kroner ved alvorlig bruddskade som krever innleggelse på sykehus i minst 24 timer eller operasjon.

Inkludert

Rett til erstatning ved sykehusopphold på offentlig godkjent sykehus i Norden i over 3 døgn, med 350 kroner per døgn. Erstatningen utbetales for inntil 90 døgn.

Inkludert

Døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste på telefon, som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål. Her får du også veiledning rundt kosthold og mosjon, samt hjelp til å orientere deg i helsevesen og trygdesystem.

Inkludert

Som kunde med Godt voksen-forsikring får du 20 prosent rabatt på helsekontroll hos Aleris. Dette er en målrettet og grundig legesjekk som kan bidra til å forebygge sykdom og helseplager. Du kan bestille helsekontrollen på telefon 21 49 00 49 eller sende e-post til personskade@if.no.

Hva er Godt voksen?

Godt voksen er en personforsikring for deg over 60 år. Forsikringen gir deg en engangsutbetaling på 100 000 kroner hvis du blir syk eller skadet som du kan bruke slik du ønsker – kanskje til behandling det offentlige ikke dekker eller til ekstra hjelp og avlastning hjemme i en sykdomsperiode?

Du får også 30 000 kroner ved alvorlige bruddskader og 350 kroner per døgn ved sykehusopphold. Forsikringen gir i tillegg tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivningstjeneste hvor du kan få råd om fysisk og psykisk helse, kosthold og mosjon. Du kan også få hjelp til å finne frem i helse- og trygdevesenet. 

Forsikringen kan kjøpes frem til du er 75 år, og beholdes livet ut.

Rabatt på helsekontroll hos Aleris

Du får 20 % rabatt på helsekontroll hos Aleris. Dette er en grundig konsultasjon med samtale, fysisk undersøkelse og et utvalg laboratorieprøver. Les mer om helsekontroll her.

Medisinsk rådgivning

Vår medisinske rådgivningstjeneste kan hjelpe deg ved spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom eller skader. Vi er tilgjengelige døgnet rundt, og du får raskt snakke med erfarne sykepleiere som kan svare og veilede deg på spørsmål du måtte ha.

Les om rådgivningstjenesten

Ofte stilte spørsmål