Godt voksen - for deg over 60

Økonomisk støtte ved sykdom og skade


  • Aleris helsekontroll

    Gunstig pris på grundig og tilrettelagt legesjekk ved Aleris medisinske senter.

  • Økonomisk støtte ved sykdom

    Utbetaling som kan dekke behandling, hjelp og avlastning hvis du bli syk eller skadet.

  • Medisinsk rådgivning

    Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt.

Dette dekker forsikringen Godt voksen Godt voksen
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Se fullstendige vilkår for Godt voksen (PDF).

Godt voksen er en personforsikring spesielt tilpasset deg over 60 år. Forsikringen gir utbetaling hvis du blir syk eller skadet, slik at du får pengene når du trenger dem. Kanskje ønsker du å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller for ekstra hjelp og avlastning hjemme i sykdomsperioden.

Godt voksen gir deg også tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivningstjeneste, og et godt tilbud på regelmessig helsekontroll. Forsikringen kan kjøpes frem til du er 75 år, og beholdes livet ut.

Livskvalitet

At livskvalitet og helse henger nøye sammen, er noe de fleste av oss blir mer bevisste på etter hvert som vi blir eldre. Forsikringen Godt voksen gir fri tilgang til Helsetelefonen, der du kan få råd om helse, kosthold og mosjon, og hjelp til å finne frem i helse- og trygdevesenet. Du får også en spesielt gunstig pris på jevnlig helsekontroll hos Aleris. Begge deler for å bidra til at du kan holde deg frisk og aktiv i mange år fremover.