Godt voksen - for deg over 60

Økonomisk støtte ved sykdom og skade

  • Volvat helsekontroll

    Gunstig pris på grundig og tilrettelagt legesjekk ved Volvat medisinske senter.

  • Økonomisk støtte ved sykdom

    Utbetaling som kan dekke behandling, hjelp og avlastning hvis du bli syk eller skadet.

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​


Godt voksen er en personforsikring spesielt tilpasset deg over 60 år. Forsikringen gir utbetaling hvis du blir syk eller skadet, slik at du får pengene når du trenger dem. Kanskje ønsker du å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller for ekstra hjelp og avlastning hjemme i sykdomsperioden.
Godt voksen gir deg også tilgang til vår døgnåpne helsetelefon og et godt tilbud på regelmessig helsekontroll. Forsikringen kan kjøpes frem til du er 75 år, og beholdes livet ut.

Dette dekker forsikringen godt voksen Godt voksen
Økonomisk førstehjelp

Engangsutbetaling på 100 000 kroner ved utvalgte sykdommer og skader: Kreft, hjerne-/ ryggmargssvulst, hjerneslag, hjerteoperasjon, alvorlig brannskade og amputasjon. Utbetaling  kommer etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. 

Forsikrede må være i live 24 timer etter at forsikringstilfellet inntraff.

Alvorlig brudd

Engangsutbetaling på 30 000 kroner ved alvorlig bruddskade som krever innleggelse på sykehus i minst 24 timer eller operasjon

Erstatning ved sykehusopphold

Rett til erstatning ved sykehusopphold på offentlig godkjent sykehus i Norden i over 3 døgn, med 350 kroner per døgn. Erstatningen utbetales for inntil 90 døgn.

Helsetelefonen

Helsetelefonen er en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste, som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål. Helsetelefonen gir også veiledning rundt kosthold og mosjon, samt hjelp til å orientere deg i helsevesen og trygdesystem.

Helsekontroll hos Volvat

Som kunde med Godt voksen-forsikring får du 20 prosent rabatt på helsekontroll hos Volvat. Dette er en målrettet og grundig legesjekk som kan bidra til å forebygge sykdom og helseplager. Du kan bestille helsekontrollen på Volvat.no eller på telefon 22 95 75 00.

Se fullstendige vilkår for Godt voksen (PDF).

livskvalitet

At livskvalitet og helse henger nøye sammen, er noe de fleste av oss blir mer bevisste på etter hvert som vi blir eldre. Forsikringen Godt voksen gir fri tilgang til Helsetelefonen, der du kan få råd om helse, kosthold og mosjon, og hjelp til å finne frem i helse- og trygdevesenet. Du får også en spesielt gunstig pris på jevnlig helsekontroll hos Volvat. Begge deler for å bidra til at du kan holde deg frisk og aktiv i mange år fremover.