Gravidforsikring

Gi deg selv ro og trygghet under graviditeten

Gravidforsikringen gir ekstra støtte og trygghet både under og etter graviditeten. Forsikringen gjelder fra 16. svangerskapsuke og til barnet fyller 6 måneder.


 • Helsetelefonen

  Sykepleiere med lang erfaring i å hjelpe gravide og småbarnsforeldre svarer på dine spørsmål – døgnet rundt. ​

 • Støtte ved sykdom og ulykke

  Økonomisk støtte hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom eller blir utsatt for en ulykke.

 • Spedbarnsforsikring

  Forsikringen inkluderer også en spedbarnsforsikring som gjelder frem til barnet er 6 måneder gammel.

Hva dekker forsikringen? Gratis gravidforsikring Gravidforsikring
Rådgivning via Helsetelefonen

Fri tilgang til Helsetelefonen; en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste. Her får du svar på spørsmål knyttet til blant annet graviditeten, kosthold og trening, og tiden som spedbarnsforeldre. 

Invaliditet som følge av ulykke

Hvis mor eller barnet blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet, utbetales erstatning basert på invaliditetsgrad. Det gis dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent invaliditet. 

Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis mor blir liggende på sykehus i minst fem dager på grunn av graviditets- eller fødselskomplikasjoner, eller barnet blir liggende på sykehus i mer enn 10 dager, betaler vi 300 kroner per døgn i inntil 30 dager.

Erstatningen kan for eksempel brukes til å dekke parkeringskostnader, overnattingskostnader på sykehuset for pårørende, og penger til barnepass.

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir født med en alvorlig sykdom, blir utsatt for en ulykke, eller dør dekker vi kostnader til psykologisk førstehjelp gjennom Psykologvakten for både mor og far. 

Engangsutbetaling ved alvorlig medfødt sykdom

Hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom gir vi 200 000 kroner i økonomisk støtte. Støtten er ment å dekke merutgifter til stell og pass, hjelpemidler og tilpasning av bolig, og gir dessuten muligheten for at en av foreldrene kan ta utvidet permisjon. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at én av følgende diagnoser er stilt:

 • Downs syndrom
 • Cerebral Parese
 • Vannhode
 • Ryggmargsbrokk
 • Spina Bifida
 • En-kammer hjerte
 • Fallots tetrade
 • Atresi av lungearterien
 • Transposisjon av de store arterier
 • Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
 • Alvorlig oksygenmangel i forbindelse med fødsel
 • Alvorlig misdannelse av spise- og luftrør
 • Alvorlig misdannelse av gallegangene
 • Medfødt mellomgulvsbrokk

Gratis gravidforsikring kan kun bestilles gjennom gravidappen Preglife.

ventetiden

De fleste vordrene mødre opplever det å være gravid på ulike måter. Mange spørsmål og bekymringer kan dukke opp i løpet av de ni månedene barnet vokser i magen. Vi ønsker å gi deg den tryggheten og støtten vi kan gi gjennom gravidforsikringen. 


Helsetelefonen

Dukker det opp bekymringer under graviditeten eller før barnet er 6 måneder kan du ringe Helsetelefonen.

Helsetelefonen

Hjem fra sykehuset

Endelig kan du ta med den nyfødte hjem for første gang. Hva må du tenke på hvis du skal kjøre bil?

Hjem fra sykehuset

Barneforsikring - best i test!

Vår barneforsikring gir økonomisk trygghet for store og små. Les mer hva det innebærer.

Barneforsikring

Når kan du kjøpe gravidforsikring?

Gravidforsikringen kan kjøpes når som helst i løpet av svangerskapet. Selv om gravidforsikringen varer frem til barnet er 6 måneder, må forsikringen kjøpes før barnet blir født. 

Helseerklæring

Når du kjøper gravidforsikring blir du bedt om å bekrefte at du ikke røyker, misbruker alkohol eller bruker narkotika under svangerskapet.

Hvis du har vært på ultralyd eller tatt andre fosterundersøkelser, må du også bekrefte at det ikke er avdekket noe unormalt ved fosteret. Gravidforsikringen skal sikre mor og barn ved fremtidige uforutsette sykdommer og skader, og gjelder dessverre ikke for sykdommer og skader som allerede har oppstått.

Spørsmål og svar

Hvem gjelder forsikringen for?

Gravidforsikringen gjelder både for mor og barnet i magen.

Hva hvis jeg venter tvillinger?

Gravidforsikringen gjelder deg i det aktuelle svangerskapet. Venter du flere barn, gjelder forsikringen for alle barna i magen.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Det er bare den gravide selv som kan kjøpe forsikringen. Den gravide må være under 42 år når forsikringen kjøpes.

Når kan man kjøpe forsikringen?

Gravidforsikringen kan kjøpes når som helst i løpet av svangerskapet.

Når begynner forsikringen å gjelde?

 • Gravidforsikringen begynner å gjelde fra den dagen forsikringen er kjøpt, men tidligst fra og med 16. svangerskapsuke.
 • Gravidforsikringen gjelder frem til barnet er seks måneder.

Vilkår (PDF)