Gravidforsikring

Denne tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig. Vi jobber på saken, og håper å ha løsningen oppe igjen i løpet av kort tid.

Gravidforsikringen er en ekstra støtte og trygghet, både under og etter graviditeten – fra 16. svangerskapsuke til barnet fyller 6 måneder.


 • Rådgivningstelefon

  Sykepleiere med lang erfaring i å hjelpe gravide og småbarnsforeldre svarer på dine spørsmål – døgnet rundt. ​

 • Støtte ved sykdom og ulykke

  Økonomisk støtte hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom eller blir utsatt for en ulykke.

 • Kriseterapi

  Behandling hos psykolog for begge foreldrene hvis det skulle skje noe alvorlig med barnet.

Hva forsikringen dekker Inkludert
Engangsutbetaling ved alvorlig medfødt sykdom

Hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom gir vi 200 000 kroner i økonomisk støtte. Støtten er ment å dekke merutgifter til stell og pass, hjelpemidler og tilpasning av bolig, og gir dessuten muligheten for at en av foreldrene kan ta utvidet permisjon. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at én av følgende diagnoser er stilt:

 • Downs syndrom
 • Cerebral Parese
 • Vannhode
 • Ryggmargsbrokk
 • Spina Bifida
 • En-kammer hjerte
 • Fallots tetrade
 • Atresi av lungearterien
 • Transposisjon av de store arterier
 • Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
 • Alvorlig oksygenmangel i forbindelse med fødsel
 • Alvorlig misdannelse av spise- og luftrør
 • Alvorlig misdannelse av gallegangene
 • Medfødt mellomgulvsbrokk
Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis mor blir liggende på sykehus i minst fem dager på grunn av graviditets- eller fødselskomplikasjoner, eller barnet blir liggende på sykehus i mer enn 10 dager, betaler vi 300 kroner per døgn i inntil 30 dager.

Erstatningen kan for eksempel brukes til å dekke parkeringskostnader, overnattingskostnader på sykehuset for pårørende, og penger til barnepass.

Invaliditet som følge av ulykke

Hvis barnet blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet, utbetales en erstatning basert på invaliditetsgrad. Forsikringssummen er 1 million kroner. Ved svært alvorlige skader er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent invaliditet, det vil si inntil 2 millioner kroner.

Rådgivning via Helsetelefonen

Fri tilgang til Helsetelefonen; en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste. Her kan du få svar på spørsmål knyttet til blant annet graviditeten, kosthold og trening, og tiden som spedbarnsforeldre. Med Helsetelefonen kommer du raskt i kontakt med sykepleiere som er kompetente både på graviditet og spedbarnsmedisin.

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir født med en alvorlig sykdom, blir utsatt for en ulykke, eller dør, dekker vi kostnader til psykologisk førstehjelp gjennom Psykologvakten for både mor og far. 

Vi kan ikke forsikre deg mot utfordringene ved å få et alvorlig sykt barn, eller sorgen hvis du skulle miste det. Men vi kan gi deg støtte og hjelp til å takle hverdagen hvis det skulle skje. Gravidforsikringen gir et tilskudd til ytelsene fra det offentlige som kan gjøre en positiv forskjell.


Helseerklæring

Når du kjøper gravidforsikring blir du bedt om å bekrefte at du ikke røyker, misbruker alkohol eller bruker narkotika under svangerskapet.

Hvis du har vært på ultralyd eller tatt andre fosterundersøkelser, må du også bekrefte at det ikke er avdekket noe unormalt ved fosteret. Gravidforsikringen skal sikre mor og barn ved fremtidige uforutsette sykdommer og skader, og gjelder dessverre ikke for sykdommer og skader som allerede har oppstått.

Spørsmål og svar

Hvem gjelder forsikringen for?

Gravidforsikringen gjelder både for mor og barnet i magen.

Hva hvis jeg venter tvillinger?

Gravidforsikringen gjelder deg i det aktuelle svangerskapet. Venter du flere barn, gjelder forsikringen for alle barna i magen.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Det er bare den gravide selv som kan kjøpe forsikringen. Den gravide må være under 42 år når forsikringen kjøpes.

Når kan man kjøpe forsikringen?

Gravidforsikringen kan kjøpes når som helst i løpet av svangerskapet.

Når begynner forsikringen å gjelde?

 • Gravidforsikringen begynner å gjelde fra den dagen forsikringen er kjøpt, men tidligst fra og med 16. svangerskapsuke.
 • Gravidforsikringen gjelder frem til barnet er seks måneder.

Vilkår

Vilkår gravidforsikring

Gravidforsikring distribueres i samarbeid med foreldre.no