Gravidforsikring

Inkludert spedbarnsforsikring

Få støtte og trygghet både under og etter graviditeten. Forsikringen gjelder fra uke 16 i svangerskapet, og til barnet fyller 6 måneder.

 • Helsetelefonen

  Sykepleiere med lang erfaring i å hjelpe gravide og småbarnsforeldre svarer på dine spørsmål – døgnet rundt. ​

 • Støtte ved sykdom og ulykke

  Økonomisk støtte hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom eller blir utsatt for en ulykke.

 • Spedbarnsforsikring

  Forsikringen inkluderer også en spedbarnsforsikring som gjelder frem til barnet er 6 måneder gammel.


Gravidforsikringen vår koster 1 490 kroner. For deg mellom 38 og 41 år koster forsikringen 2 235 kroner. 

Hva dekker gravidforsikringen? Gratis forsikring Gravidforsikring
Invaliditet som følge av ulykke

Hvis mor eller barnet blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet, utbetales erstatning basert på invaliditetsgrad. Det gis dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent invaliditet. 

Rådgivning via Helsetelefonen

Når du ringer Helsetelefonen får du snakke med erfarne sykepleiere som kan svare på små og store spørsmål om sykdom og helse. Du kan ringe når du vil, døgnet rundt. Her får du svar på spørsmål knyttet til blant annet graviditeten, kosthold og trening, og tiden som spedbarnsforeldre. 

Sykepleierne vurderer om du bør snakke med lege, spesialist eller psykolog, og setter deg i videre kontakt. 

Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis mor blir liggende på sykehus i minst fem dager på grunn av graviditets- eller fødselskomplikasjoner, eller barnet blir liggende på sykehus i mer enn 10 dager, betaler vi 300 kroner per døgn i inntil 30 dager.

Erstatningen kan for eksempel brukes til å dekke parkeringskostnader, overnattingskostnader på sykehuset for pårørende, og penger til barnepass.

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir født med en alvorlig sykdom, blir utsatt for en ulykke, eller dør dekker vi kostnader til psykologisk førstehjelp gjennom Psykologvakten for både mor og far. 

Engangsutbetaling ved alvorlig medfødt sykdom

Hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom gir vi 200 000 kroner i økonomisk støtte. Støtten er ment å dekke merutgifter til stell og pass, hjelpemidler og tilpasning av bolig, og gir dessuten muligheten for at en av foreldrene kan ta utvidet permisjon. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at én av følgende diagnoser er stilt:

 • Downs syndrom
 • Cerebral Parese
 • Vannhode
 • Ryggmargsbrokk
 • Spina Bifida
 • En-kammer hjerte
 • Fallots tetrade
 • Atresi av lungearterien
 • Transposisjon av de store arterier
 • Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
 • Alvorlig oksygenmangel i forbindelse med fødsel
 • Alvorlig misdannelse av spise- og luftrør
 • Alvorlig misdannelse av gallegangene
 • Medfødt mellomgulvsbrokk

Gratis gravidforsikring kan kun bestilles gjennom gravidappen Preglife.

Ventetiden

De fleste vordrene mødre opplever det å være gravid på ulike måter. Mange spørsmål og bekymringer kan dukke opp i løpet av de ni månedene barnet vokser i magen. Vi ønsker å gi deg den tryggheten og støtten vi kan gi gjennom gravidforsikringen. 

 • Helsetelefonen

  Dukker det opp bekymringer under graviditeten eller før barnet er 6 måneder kan du ringe Helsetelefonen.

  Helsetelefonen
 • Hjem fra sykehuset

  Endelig kan du ta med den nyfødte hjem for første gang. Hva må du tenke på hvis du skal kjøre bil?

  Hjem fra sykehuset
 • Barneforsikring

  Vår barneforsikring gir økonomisk trygghet for store og små. Les mer hva det innebærer.

  Barneforsikring