Personforsikringer for deg som er singel

Hvilke forsikringer trenger du som singel og på egne bein? Vi guider deg gjennom personforsikringene du trenger.

Se anbefalte personforsikringer

Trygghet ved ulykke

Ulykkesforsikring er viktig for alle, også for deg som er enslig. Hvis du blir skadet i en ulykke gir forsikringen deg økonomisk hjelp både her og nå, og på lang sikt. Du får dekket behandlingsutgifter hos spesialist, i tillegg til å utbetale en erstatningssum ved medisinsk invaliditet.

Økonomisk hjelp ved sykdom

Hvis du skulle bli ufør vil du gå fra å få utbetalt lønn fra arbeidsgiver til å få uføretrygd utbetalt fra NAV. Denne utbetalingen gir maksimalt 66 prosent av 6 G, som tilsvarer 400 000 kroner i året. Dette vil være et stort inntektstap for mange, og vil få økonomiske konsekvenser for levestandarden.

For deg som er singel er uføreforsikring ekstra viktig, siden du ikke har en ektefelle eller partner å støtte deg på. Uføreforsikring hjelper deg å tette inntektstapet, og gir deg større muligheter til å beholde det livet du har i dag.

Ved alvorlig sykdom bør ikke økonomien bli en ekstra byrde. Forsikringen Kritisk sykdom gir en utbetaling som kan brukes til det du ønsker, om det er spesialistbehandling som ikke dekkes av det offentlige, nedbetale gjeld, eller en ferie for å komme til hektene igjen etter en tøff periode i livet.

Helseforsikring sikrer deg rask utredning og behandling ved sykdom, i tillegg til tjenester som psykolog, fysioterapi og digital legekonsultasjon.

Har du forsørgeransvar?

Har du barn, er livsforsikring viktig. Barn koster foreldre omtrent en million kroner fra de er 0 til de er 18 år, så en livsforsikring kan bistå til at de har god nok økonomi i oppveksten til å delta på fritidsaktiviteter, hobbyer og annet som koster mye for en forelder å betale for alene.

Forsikringen vil også være med å bedre sikre barnas økonomiske fremtid. I en situasjon hvor foreldrene har gått fra hverandre, vil pengene fra en livsforsikring kunne settes på en sparekonto til barnet. Vær oppmerksom på at overformynderiet vil forvalte pengene for barnet inntil det fyller 18 år dersom summen er på over 170 000 kroner.