Hvordan fungerer uføreforsikring?

Blir du varig ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Dess mer du tjener, desto større er tapet av inntekt. Uføreforsikring er en av de viktigste personforsikringene som kan gi deg økonomisk trygghet.

I Norge var det ved utgangen av 2022 362.766 personer som mottok uføretrygd fra Nav, der 21.610 av disse var i aldersgruppen 18-29 år.

Dette er bare en av grunnene til at uføreforsikring stadig blir viktigere:

Uføreforsikring sikrer inntekten din

Uføreforsikring er en av de viktigste forsikringene når det kommer til personforsikringer. Blir du rammet av en uforutsett hendelse i form av sykdom eller en ulykke som gjør at du blir arbeidsufør, vil en uføreforsikring hjelpe deg å sikre økonomien din. På den måten kan du opprettholde den livsstilen du og familien din har opparbeidet dere.

Ved uførhet vil store deler av inntekten din gå tapt, og det er dette tapet en uføreforsikring skal hjelpe deg med å dekke opp.

I Norge har vi ordninger som gjør at de første 12 måneder du er sykemeldt på grunn av uførhet, vil du ha tilnærmet full lønn i form av sykepenger. Det er først når sykepengeåret er brukt opp og du går over til uføretrygd fra Nav, at behovet for uføreforsikring gjør seg gjeldene for de fleste.

- Etter 12 måneder med sykepenger går du over på ytelsen AAP (Arbeidsavklaringspenger) som utgjør kun 66 prosent av inntekten din, begrenset inntil 6G, sier produktspesialist for personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven.

- Ved varig uførhet vil neste stønad være uføretrygd fra Nav. Et beløp som er mye mindre enn inntekten du hadde før du ble syk, sier hun.

roduktspesialist personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven
roduktspesialist personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven

Hvem trenger uføreforsikring?

 Alle som er i jobb og er avhengig av inntekten sin, bør i utgangspunktet ha en uføreforsikring. Dette inkluderer alle personer som har et arbeidsforhold, selvstendig næringsdrivende, studenter, hjemmeværende foreldre, pensjonister og andre. Det er særlig viktig for de med forsørgeransvar og de som har gjeld som er basert på inntektsnivået de hadde før eventuell uførhet.

- Lønn spiller en stor rolle når det gjelder hvor mye uføretrygd du vil motta fra staten. Jo høyere lønn du har, jo større vil tapet være ved overgang fra sykepenger til Arbeidsavklaringspenger, forteller Sandven.

Dette betyr at de som tjener mer enn 6G (668 862 kroner) får en prosentsats på 66 prosent av lønnen opp til 6G. Dette tilsvarer en utbetaling på 401 350 kroner. Om du derimot tjener 8G (891 816 kroner) vil uføreforsikringen du får fra staten bare tilsvare halvparten av lønnen. Dette betyr at de som tjener mer, taper mest.

- Tjener du for eksempel 900 000 kroner i dag, halveres lønnen fra NAV om du blir ufør, altså til rundt 440 000 kroner. Uten uføreforsikring kan du derfor ikke forvente å opprettholde den levestandarden du er vant med, sier Sandven.


Med en årslønn på 550 000 kroner brutto, vil du i dette regneeksempelet ha utbetalt 9 350 kroner mindre i måneden hvis du kun mottar uføretrygd fra NAV. Med høyere inntekt, vil inntektstapet bli enda større.

De 5 viktigste grunnene til å kjøpe uføreforsikring

 1. Økonomisk trygghet: Den aller viktigste grunnen er økonomisk trygghet hvis noe skulle skje.

 2. Forsørgeransvar: Du bør kjøpe en uføreforsikring dersom du har forsørgeransvar for barn eller andre som er avhengige av din inntekt. 

 3. Økonomisk sikkerhet ved gjeld: Du bør ha en forsikring som sikrer inntekt dersom du har gjeld som vil være vanskelig å betjene med uføretrygd/AAP.
 4. Opprettholde levestandard: Du bør kjøpe uføreforsikring dersom du vil ha problemer med å opprettholde ønsket levestandard dersom du får et stort inntektsfall ved uførhet.
 5.  Dårlig omstillingsevne: Dersom du har begrenset mulighet til å omstille deg ved inntektsfall vil det være viktig med forsikring.

Hvilken type uføreforsikring bør jeg velge?

Valget av uføreforsikring avhenger av personlige behov. Du bør vurdere hvor mye forsikring du trenger, hva slags inntektssikring du ønsker, og hvilke andre typer forsikringer som er tilgjengelige. Det er viktig å vurdere alle alternativene nøye, og å sørge for at du velger en uføreforsikring som passer til dine behov og økonomi. En tommelfingerregel er at uførepensjonen bør utgjøre rundt 15-20 prosent av inntekten du har.

Trenger du livsforsikring? Les mer om hvorfor livsforsikring er viktig

Hvor mye vil jeg ha krav på å motta fra uføreforsikringen? 

Hvor mye du vil ha krav på å motta fra uføreforsikringen avhenger av som tidligere nevnt hvilken forsikringssum du har på forsikringen, og grad av arbeidsuførhet. Ved 100 prosent uførhet vil du få utbetalt hele den månedlige forsikringssummen, og hvis du blir 60 prosent arbeidsufør, vil du få utbetalt 60 prosent av forsikringssummen. Forsikringssummen du kjøper vil indeksreguleres årlig frem til utbetaling starter.

Kriterier som må oppfylles for å få uføreforsikring

For å kunne kjøpe en uføreforsikring må du ha vært i ordinært arbeid med inntekt over 300 000 kroner de siste 12 månedene. Videre krever uføreforsikringen at du fyller ut en helseerklæring. Dersom du har plager/sykdom/skade og/ eller omfattende sykdomshistorie, vil forsikringen enten kunne medføre reservasjon, gi pristillegg eller bli avslått.

Det er viktig å undersøke de forskjellige uføreforsikringsproduktene som er tilgjengelige, slik at du kan finne en som passer til dine behov og økonomi.

 1. Magasinet

  Hva er livsforsikring?

  Livsforsikring gir økonomisk trygghet og ivaretar dine nærmeste hvis du ikke lenger er til stede.

  09.02.2023
 2. Magasinet

  Terningkast seks til Ifs barneforsikring!

  Ifs barneforsikring har blitt enda bedre, og kåres til best i test hos Norsk Familieøkonomi.

 3. Magasinet

  Er barneforsikring nødvendig?

  Over halvparten av barn i Norge har barneforsikring og andelen vokser. Her er de viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

 4. Magasinet

  Hva er livsforsikring?

  Livsforsikring gir økonomisk trygghet og ivaretar dine nærmeste hvis du ikke lenger er til stede.

  09.02.2023
 5. Magasinet

  Hvordan fungerer uføreforsikring?

  Blir du varig ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Dess mer du tjener, desto større er tapet av inntekt. Uføreforsikring er en av de viktigste personforsikringene som kan gi deg økonomisk trygghet.

  19.05.2023
 6. Magasinet

  Ta legebesøket online

  Har barnet utslett? Feber? Dårlig appetitt? Ring If Medisinske rådgivningstjeneste, og snakk med sykepleier eller lege når og hvor det passer deg.

 7. Magasinet

  Slik barnesikrer du hjemmet ditt

  Å barnesikre hjemmet er ikke vanskelig, men krever at du tar en gjennomgang av huset med "farebrillene" på.

  22.12.2020
 8. Magasinet

  Derfor bør du forsikre barnet ditt allerede som spebarn

  Vurderer du barneforsikring? Forsikre barnet tidlig, før eventuell sykdom inntreffer, er ekspertens råd.

 9. Magasinet

  Tipsene for en vellykket båtferie

  Båtferie er noe man lett blir glad i, og mange familier velger å ha sommerferie i båten hvert år.

  02.03.2021
 10. Magasinet

  Er barneforsikring nødvendig?

  Over halvparten av barn i Norge har barneforsikring og andelen vokser. Her er de viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

 11. Magasinet

  Derfor er god plass i baksetet så viktig

  Med to barn og ett på vei, skjønte Christine Møller-Christensen (32) at hun trengte større plass i baksetet. Men det er det mange som glemmer når de prøvekjører ny bil.

  12.05.2019
 12. Magasinet

  Hvordan klargjøre båten for sesongen?

  Her er våre beste tips for båtpussen og en sikker sjøsetting av båten!

  03.04.2022
 13. Magasinet

  Terningkast seks til Ifs barneforsikring!

  Ifs barneforsikring har blitt enda bedre, og kåres til best i test hos Norsk Familieøkonomi.