Førerutviklingskurs

Øk glede og sikkerhet. Øv på bane.

Førerutviklingskurs for MC som er godkjent av If

Det finnes mange førerutviklingskurs for MC, noen også kjent som «rustløserkurs», både for erfarne og yngre førere. Disse anbefales både for å gjøre seg klar til sesongen og også videreutvikling av teknikk og ferdigheter for trygg MC-kjøring. Men ikke alle MC-forsikringer dekker kjøring på bane utover det som er obligatorisk når man tar lappen.

Vi ønsker derfor å legge til rette for at våre kunder skal kunne gjennomføre slike kurs i trygg forvissning om at kaskoforsikringen dekker en eventuell skade som måtte skje under kurset.

Vi har laget noen krav til kurs og arrangør. Når disse kravene er innfridd i sin helhet, godkjenner vi kurset. Da kan både du og kursarrangøren være trygge på at kaskoforsikringen din gjelder under arrangementet.

Godkjente kurs 2020

For påmelding, ta kontakt med arrangøren.

Banekjøring med bil

Bruk riktig utstyr

Alle deler av kroppen bør beskyttes når du kjører MC. Vi har listet opp det du trenger fra topp til tå.

Riktig MC-utstyr

MC- forsikring

Det er vikitg å være trygg på veien. Vår MC-forsikring dekker både deg, sykkelen og sikkerhetsutstyret ditt. 

Sjekk pris og kjøp her

Hvordan få kurset godkjent av oss?

Vi er godt kjent med at det arrangeres førerutviklingskurs av mange andre enn de organisasjonene som er nevnt over. Flere av disse har et innhold som er helt i tråd med vårt syn på akseptabel risiko. Vi ønsker å legge til rette for at flere av våre kunder skal kunne gjennomføre slike kurs i trygg forvissning om at forsikringen deres dekker en eventuell skade som måtte skje under slike kurs.

Nedenfor følger de kravene vi setter til slike førerutviklingskurs. Når disse kravene er innfridd i sin helhet, godkjenner vi kurset, og da kan både du som kunde og kursarrangøren være trygge på at forsikringen i If gjelder under arrangementet.

Krav til arrangør og kurs

 • I innbydelsen til kurset må det fremgå at det holdes i henhold til nedenstående regler (samsvarserklæring).
 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If.
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter.
 • Kurset må ikke tillate såkalt "fri-kjøring", dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

Rettledning til arrangør

Arrangør som vil ha sitt kurs godkjent, må sende skriftlig kursplan til:

If Skadeforsikring 
v. Ola Roll 
Pris og Produkt Privat – Motor 
Postboks 240 
1326 Lysaker 
e-postadresse: ola.roll@if.no

 • Kurset må ha sitt eget navn for å unngå sammenblanding hvis arrangøren avholder kurs med ulikt innhold.
 • Kursplanen skal være signert av ansvarlig leder som derved påtar seg rettslig ansvar for at kurs gjennomføres i henhold til den.
 • Oppstår det skade på kjøretøy forsikret i If under kjøring tilknyttet kurset, skal arrangøren gi kursdeltakeren en skriftlig bevitnelse på hvordan skaden oppstod og om den oppstod under eller i direkte forbindelse med øvelse som ligger innenfor rammen av det godkjente kursopplegget.

Reglene for motorvognforsikring på banekurs er gjeldende fra 1. april 2010.​