Banekjøring med bil

Førerutviklingskurs og kjøretrening på bane gjør at du blir en bedre sjåfør.

Førerutviklingskurs for bil som er godkjent av oss

Det finnes mange førerutviklingskurs for bil, men ikke alle bilforsikringer dekker kjøring på bane utover det som er obligatorisk når man tar lappen. 

Vi ønsker derfor å legge til rette for at våre kunder skal kunne gjennomføre slike kurs i trygg forvissning om at kaskoforsikringen dekker en eventuell skade som måtte skje under kurset.

Vi har laget noen krav til kurs og arrangør. Når disse kravene er innfridd i sin helhet, godkjenner vi kurset. Da kan både du og kursarrangøren være trygge på at kaskoforsikringen din gjelder under arrangementet.

Godkjente kurs 2020

For påmelding tar du kontakt med de enkelte arrangørene.

Hvordan få kurset godkjent av oss?

Vi er godt kjent med at det arrangeres førerutviklingskurs av mange andre enn de organisasjonene som er nevnt over. Flere av disse har et innhold som er helt i tråd med vårt syn på akseptabel risiko. Vi ønsker å legge til rette for at flere av våre kunder skal kunne gjennomføre slike kurs i trygg forvissning om at forsikringen deres dekker en eventuell skade som måtte skje under slike kurs.

Nedenfor følger de kravene vi setter til slike førerutviklingskurs. Når disse kravene er innfridd i sin helhet, godkjenner vi kurset, og da kan både du som kunde og kursarrangøren være trygge på at forsikringen i If gjelder under arrangementet.

Krav til arrangør og kurs

 • I innbydelsen til kurset må det fremgå at det holdes i henhold til nedenstående regler (samsvarserklæring).
 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If.
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter.
 • Kurset må ikke tillate såkalt "fri-kjøring", dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

Rettledning til arrangør

Arrangør som vil ha sitt kurs godkjent, må sende skriftlig kursplan til:

If Skadeforsikring 
v. Ola Roll 
Pris og Produkt Privat – Motor 
Postboks 240 
1326 Lysaker 
e-postadresse: ola.roll@if.no

 • Kurset må ha sitt eget navn for å unngå sammenblanding hvis arrangøren avholder kurs med ulikt innhold.
 • Kursplanen skal være signert av ansvarlig leder som derved påtar seg rettslig ansvar for at kurs gjennomføres i henhold til den.
 • Oppstår det skade på kjøretøy forsikret i If under kjøring tilknyttet kurset, skal arrangøren gi kursdeltakeren en skriftlig bevitnelse på hvordan skaden oppstod og om den oppstod under eller i direkte forbindelse med øvelse som ligger innenfor rammen av det godkjente kursopplegget.

Reglene for motorvognforsikring på banekurs er gjeldende fra 1. april 2010.​

Hvilken forsikring skal du velge?

Hva er forskjellen mellom ansvar, delkasko, kasko og Super?

Vi guider deg

Riktig forsikret?

Er du usikker på om du har riktig forsikring?  Vi kan hjelpe deg!

Ring oss 21 49 24 00

Skademeldingsskjema for bil

Det er lurt å alltid ha en skademelding i bilen skulle du komme utfor et uhell.

Bestill skademeldingsskjema