Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften

Hva betyr dette for deg?

Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift   

Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten. Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet.

Den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Dette betyr at fakturaer på forsikring av kjøretøy også inneholder denne nye avgiften. Avgiften vil også være spesifisert i prisoversikten i forsikringsavtalen.

Begrepsoversikt

 • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy
 • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse mv.
 • Del betalingen i 12 - helt gebyrfritt

  Vi anbefaler alle våre privatkunder å inngå avtale om månedlig betaling, slik at trafikkforsikringsavgiften til staten også fordeles på 12 måneder.

  Inngå månedlig betaling
 • Bilforsikring

  Vår bilforsikring er blant markedets beste, med 60 % startbonus, og opptil 75 % bonus på bil nummer to. 

  Sjekk pris på bilforsikring