Årsavgift har byttet navn til

Trafikkforsikrings­avgift

Forsikringsselskapene er pålagt å drive inn avgiften for staten. Endringen gjelder fra 1. januar 2018.

Har du akkurat fått tilsendt ny forsikringsavtale?

Hvis du har fått beskjed om at du har fått en ny forsikringsavtale, men uten at du har hovedforfall og uten at du har gjort noen endringer på forsikringen din, trenger du ikke å bekymre deg. Du har sannsynligvis fått en ny avtale fordi den nye trafikkforsikringsavgiften nå er inkludert i fakturaen din. 

Hvis du ser på fakturaen din, eller i forsikringsavtalen, vil du se at trafikkforsikringsavgiften er spesifisert som en del av det totale fakturabeløpet.

Du skal nå betale trafikkforsikringsavgift i stedet for veiavgift   

Alle som har eid kjøretøy, har jo blitt vant til å få årlige krav om innbetaling av veiavgift til staten. Myndighetene bestemte i fjor at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for bilforsikringen. Den nye ordningen gjelder fra 1. januar 2018.

Dette betyr at fakturaen på bilforsikringen også vil inneholde denne nye avgiften. Mange har allerede mottatt faktura fra oss for denne avgiften, mens andre får den senere på året, det kommer an på når forsikringsavtalen har hovedforfall.

Maks 10 % bonustap ved skade

Du får nå maks 10 % bonustap ved skade, uansett hvilken bilforsikring du velger.

Sjekk hvor mye du kan spare

Gøy å øve til førerkortet

Nå kan du laste ned Lappen, en app som hjelper deg med teori og øvelseskjøring på vei til førerkortet!

Les mer om Lappen

Vi hjelper deg å kjøpe bil!

Bilhjelpen gir deg alt du trenger for å sikre deg et godt bilkjøp. Historikk, kostnader på bilen og mer.

Sjekk Bilhjelpen

Svar på ofte stilte spørsmål om trafkkforsikringsavgiften

Hvor mye utgjør avgiften?

På samme måte som årsavgiften, vil trafikkforsikringsavgift til staten bli fastsatt av Stortinget hvert år. For 2017 er for eksempel årsavgiften 2 821 kroner for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter. Det du skal betale i trafikkforsikringsavgift beregnes ut ifra døgnsatsen ganger antall døgn kjøretøyet er forsikret. 

Du kan se avgiftssatsene for alle typer kjøretøy hos Trafikkforsikringsforeningen

Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for elbiler i 2018. 

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig som du betaler forsikringene dine. Betaler du f.eks. for forsikringene dine i terminer hver måned, skal du også gjøre det med den nye avgiften.

Når starter innkrevingen av trafikkforsikringsavgift til staten?

Hvis du betaler forsikringen en gang i året, vil du få en egen faktura for avgiften fra 1. januar 2018 til datoen for hovedforfallet ditt i 2018. Hvis du har delt betalingen din opp i flere terminer, vil dette også gjelde betaling av trafikkforsikringsavgiften. 

Vi anbefaler alle våre kunder å betale forsikringene månedlig, for å fordele kostnadene. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ikke betaler månedlig i dag. Du kan også opprette månedsbetaling med e-faktura eller avtalegiro på if.no/betaling.   

For 2017 skal du ha betalt årsavgift på vanlig måte til staten.  

Når skal jeg betale neste års trafikkforsikringsavgift?

Forsikringene dine fornyes ett år av gangen fra den måneden du forsikret kjøretøyet. Det betyr at den ikke alltid følger kalenderåret. Hvis forsikringen har hovedforfall fra 1. mars eller senere vil trafikkforsikringsavgiften bli beregnet med ny sats for dette året.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten hvis jeg leaser bil?

Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring
Hvis du selv har kjøpt og betaler forsikring på bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med betaling for forsikringen.

Hvis forsikring er inkludert i leasingavtalen
Da skal leasingselskapet betale trafikkforsikringsavgiften via sin forsikring. 

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift på elbil?

Stortinget har bestemt at det ikke skal betales trafikkforsikringsavgift på elbiler i 2018.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for alle kjøretøy som er omfattet av avgiften. Dersom du har felles faktura for flere kjøretøy vil dette også gjelde for trafikkforsikringsavgift til staten.

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgift til staten påvirker ikke bonus eller hvor mye du betaler for forsikringene.

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke bruker kjøretøyet, kan du avskilte det og dermed slippe å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift til staten. Det kan likevel hende at du bør ha brann- og tyveriforsikring.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift til staten?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy fra 1. januar 2018. Det betyr at du skal betale veteranbilsats for trafikkforsikringsavgiften allerede fra 1. januar 2018. Denne satsen er på et lavere nivå enn andre kjøretøy.

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og starte hos det nye selskapet.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og bytter selskap før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet ditt er solgt, og du har meldt eierskiftet til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Det er derfor viktig at du sørger for at forsikringen blir sagt opp.

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskiftet til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet, og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

Les mer om salgsmelding og omregistrering 

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og har solgt bilen før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften. 

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Dersom ditt kjøretøy er avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til staten til og med den dagen du avslutter ansvarsforsikringen.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og har avregistrert bilen før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift frem til det eventuelt blir meldt gjenfunnet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Eksporterer du kjøretøyet ut av landet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og har eksportert bilen før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften. 

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skjer med kjøretøy som veier 7 500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift som i dag. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten for disse kjøretøyene.

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og du skal derfor heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for disse.

Hva skal jeg betale om jeg kjøper en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift til staten for de dagene du betaler for forsikringen.

Hva skjer om jeg ikke betaler for avgiften?

Dersom du ikke betaler for forsikringene dine eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende betalingspåminnelser, si opp forsikringsforholdet og til slutt sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har kjøpt en bil i august 2017. Hva skal jeg betale?

Har tidligere eier av bilen allerede betalt årsavgiften for 2017, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 1. januar 2018 sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Jeg har fått feil sats fordi forsikringsselskapet mitt ikke har registrert at min dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av trafikkforsikringsavgift til staten på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Begrepsoversikt

  • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy
  • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse mv.

Del betalingen i 12 - helt gebyrfritt

Vi anbefaler alle våre privatkunder å inngå avtale om månedlig betaling, slik at trafikkforsikringsavgiften til staten også fordeles på 12 måneder.

Bilforsikring

Vi har markedets beste bilforsikring med 40 % startbonus, og opptil 75 % bonus på bil nummer to.