Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften

Hva betyr dette for deg?

Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift   

Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten. Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet.

Den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Dette betyr at fakturaer på forsikring av kjøretøy også inneholder denne nye avgiften. Avgiften vil også være spesifisert i prisoversikten i forsikringsavtalen.

Begrepsoversikt

  • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy
  • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse mv.