Trafikkforsikrings­avgift

Avgiften betales til forsikringsselskapene på vegne av staten.

Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift   

Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten. Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet.

Den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Dette betyr at fakturaer på forsikring av kjøretøy også inneholder denne nye avgiften. Avgiften vil også være spesifisert i prisoversikten i forsikringsavtalen.

Hvor mye utgjør avgiften?

På samme måte som årsavgiften, vil trafikkforsikringsavgift til staten bli fastsatt av Stortinget hvert år.  Det du skal betale i trafikkforsikringsavgift beregnes ut ifra døgnsatsen ganger antall døgn kjøretøyet er forsikret. Døgnsatsen for 2019 er for eksempel 7,97 kr for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter (2 909 kr for 365 dager).  Fra 1. mars 2020 vil den være 8,12 kr (2 972 kr for 366 dager).

Du kan se avgiftssatsene for alle typer kjøretøy hos Trafikkforsikringsforeningen

Det skal heller ikke i 2020 betales trafikkforsikringsavgift for elbiler. 

Vi anbefaler alle våre privatkunder å betale forsikringene månedlig, for å fordele utgiftene. Du kan opprette e-faktura eller avtalegiro og velge antall terminer under Betalingsmåte på Mine sider

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig som du betaler forsikringene dine. Betaler du f.eks. for forsikringene dine i terminer hver måned, skal du også gjøre det med den nye avgiften.

Når skal jeg betale neste års trafikkforsikringsavgift?

Forsikringene dine fornyes ett år av gangen fra den måneden du forsikret kjøretøyet. Det betyr at den ikke alltid følger kalenderåret. Hvis forsikringen har hovedforfall fra 1. mars eller senere vil trafikkforsikringsavgiften bli beregnet med ny sats for dette året.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten hvis jeg leaser bil?

Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring
Hvis du selv har kjøpt og betaler forsikring på bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med betaling for forsikringen.

Hvis forsikring er inkludert i leasingavtalen
Da skal leasingselskapet betale trafikkforsikringsavgiften via sin forsikring. 

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift på elbil?

Stortinget har bestemt at det ikke skal betales trafikkforsikringsavgift på elbiler verken i 2019 eller 2020.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for alle kjøretøy som er omfattet av avgiften. Dersom du har felles faktura for flere kjøretøy vil dette også gjelde for trafikkforsikringsavgift til staten.

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke bruker kjøretøyet, kan du avskilte det og dermed slippe å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift til staten. Det kan likevel hende at du bør ha brann- og tyveriforsikring.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2019. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift til staten?

Kjøretøy som i løpet av 2020 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy fra 1. januar 2020. Det betyr at du skal betale veteranbilsats for trafikkforsikringsavgiften allerede fra 1. januar 2020. Denne satsen er på et lavere nivå enn andre kjøretøy.

Du kan se satsen på Trafikkforsikringsforeningen sine sider

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og starte hos det nye selskapet.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og bytter selskap før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet ditt er solgt, og du har meldt eierskiftet til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Vi får melding om eierskifte fra Statens vegvesen og avslutter automatisk forsikringen.

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskiftet til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet, og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

Les mer om salgsmelding og omregistrering 

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og har solgt bilen før terminens slutt, vil forsikringsselskapet  betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften. 

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Dersom ditt kjøretøy er avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til staten til og med den dagen du avslutter ansvarsforsikringen.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og har avregistrert bilen før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift frem til det eventuelt blir meldt gjenfunnet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Eksporterer du kjøretøyet ut av landet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og har eksportert bilen før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften. 

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skjer med kjøretøy som veier 7 500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift som i dag. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten for disse kjøretøyene.

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og du skal derfor heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for disse.

Hva skal jeg betale om jeg kjøper en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift til staten for de dagene du betaler for forsikringen.

Hva skjer om jeg ikke betaler for avgiften?

Dersom du ikke betaler for forsikringene dine eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende betalingspåminnelser, si opp forsikringsforholdet og til slutt sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har fått feil sats fordi forsikringsselskapet mitt ikke har registrert at min dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av trafikkforsikringsavgift til staten på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Begrepsoversikt

  • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy
  • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse mv.

Del betalingen i 12 - helt gebyrfritt

Vi anbefaler alle våre privatkunder å inngå avtale om månedlig betaling, slik at trafikkforsikringsavgiften til staten også fordeles på 12 måneder.

Bilforsikring

Vi har markedets beste bilforsikring med 40 % startbonus, og opptil 75 % bonus på bil nummer to. 

Vi hjelper deg å kjøpe bil!

Bilhjelpen gir deg alt du trenger for å sikre deg et godt bilkjøp. Historikk, kostnader på bilen og mer.

Sjekk Bilhjelpen

Meld skade

Hos oss kan du enkelt og raskt melde skade på nett. Fyll ut skademeldingsskjema her.

Meld skade

Gøy å øve til førerkortet

Last ned Lappen, appen som hjelper deg med teori og øvelseskjøring på vei til førerkortet!

Les mer om Lappen