Trafikkforsikringsavgift til staten

Det er forsikringsselskapene som har ansvar for å kreve inn trafikkforsikringsavgiften, tidligere kalt årsavgiften. Denne betales sammen med forsikringen på kjøretøyet ditt, og går uavkortet til staten. 

Hva er trafikkforsikring?

En trafikkforsikring, også kjent som ansvarsforsikring, er en obligatorisk forsikring for alle motoriserte kjøretøy. Den dekker skader du som fører kan påføre andre personer, kjøretøy eller eiendom ved en ulykke.

Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift   

I 2017 endret årsavgift navn til trafikkforsikringsavgift, og  forsikringsselskapene begynte å kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet.

Fakturaer for forsikring av kjøretøy inneholder derfor denne avgiften, og er spesifisert i forsikringsavtalen.