Flytebrygger


Når dere har skade på flytebrygge som skyldes vær, vind, sammenstøt eller brann.

Meld skade

Ved skade på flytebrygger

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker og avtaler veien videre.
  2. Før reparasjonen igangsettes kan du kontakte ditt foretrukne verksted og få dem til å vurdere skadeomfanget. Ved behov vil vi engasjere takstmann som vil assistere i denne prosessen. Før reparasjonen igangsettes vil vi også vurdere tilbudet og orientere om hva som dekkes av forsikringen.
  3. Når flytebryggen er ferdig reparert og du mottar faktura på reparasjonsarbeidet, trenger vi en fakturakopi for å beregne erstatning. For næringskunder som har rett til refusjon av utlagt mva, dekker If nettobeløpet. Verkstedet skal ikke trekke egenandel, og forsikringstaker er ansvarlig for å gjøre opp med verkstedet og andre leverandører. If utbetaler som hovedregel erstatningsbeløpet, med fradrag for egenandel og avtalte fradrag, direkte til forsikringstaker.

Nyttig å vite om skader på flytebrygger

Dersom det kun er tegnet naturskadedekning på flytebryggen og det oppstår en skade, må forholdene på hendelsestidspunktet falle inn under definisjonene gitt av Norsk Naturskadepool.

Les mer om skadeårsaker her

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold