Tyveri og innbrudd


Når dere har hatt uønskede personer om bord i båten og ting er stjålet og/eller ødelagt

Meld skade

Ved skader som følge av tyveri eller innbrudd

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker og avtaler veien videre.
  2. Alle innbrudd og tyverirelaterte skader må politianmeldes. Vi trenger kopi av politianmeldelsen for å kunne behandle skaden. For å få en oversikt over tapet, har vi også behov for en liste over hva som er stjålet og ødelagt.
  3. Vi erstatter tapet og dekker også eventuelle reparasjonsarbeider som følger av hendelsen. Erstatningsoppgjøret, med fradrag for avtalt egenandel utbetales direkte til forsikringstaker

Nyttig å vite ved tyveri og innbrudd

Når vi har erstattet gjenstander og utstyr etter tyveri, og de på et senere tidspunkt dukker opp, vil eiendomsretten til de stjålne tingene tilfalle If

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold