Brann på næringsfartøy


Når fartøyet har skader etter branntilløp eller brann om bord

Meld skade

Ved skader som følge av brann om bord

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker og avtaler veien videre.
  2. Før reparasjonen igangsettes kan du kontakte ditt foretrukne verksted og få dem til å vurdere skadeomfanget. Ved behov vil vi engasjere takstmann som vil assistere i denne prosessen. Før reparasjonen igangsettes vil vi også vurdere tilbudet og orientere om hva som dekkes av forsikringen.
  3. Kaskoforsikringen erstatter fartøyets inventar og gjenstander som blir skadet. Kaskoforsikringen dekker også eventuelle reparasjonsarbeider som følger av hendelsen. Erstatningsoppgjøret, med fradrag for avtalt egenandel utbetales direkte til forsikringstaker. For næringsdrivende med rett til refusjon av utlagt mva, vil If dekke nettobeløpet for innkjøp og reparasjonsarbeider.

Nyttig å vite ved brann i båt

Har du kaskodekning på fartøyet, vil brannskader være omfattet av forsikringen. Dekningen gjelder uavhengig om båten er på sjøen eller på land. Vi vil vurdere om skadene lar seg reparere eller om skadene er så omfattende at fartøyet blir kondemnert.

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold