Grunnstøting


Når dere har hatt en bunnberøring med fartøyet som har medført skader på skrog, ror eller propell/propellaksling

Meld skade

Ved skader som følge av grunnstøting

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.
  2. Før reparasjonen igangsettes kan du kontakte ditt foretrukne verksted og få dem til å vurdere skadeomfanget. Ved behov vil vi engasjere takstmann som vil assistere i denne prosessen. Før reparasjonen igangsettes vil vi vurdere tilbudet og orientere om hva som dekkes av forsikringen.
  3. Når båten er ferdig reparert og du mottar faktura på reparasjonsarbeidet, trenger vi en kopi av fakturaen for å beregne erstatning. For næringskunder som har rett til refusjon av utlagt mva, dekker If nettobeløpet. Verkstedet skal ikke trekke egenandel, og forsikringstaker er ansvarlig for å gjøre opp med verkstedet og andre leverandører. If utbetaler som hovedregel erstatningsbeløpet, med fradrag for egenandel og avtalte fradrag, direkte til forsikringstaker.

Nyttig å vite ved grunnstøting

Etter bunnberøring kan fartøyet ha skader på skrog, motor og drivverk. Det er ofte vanskelig å vurdere skadeomfang og kostnader før båten er løftet på land. I noen tilfeller er det nødvendig å gjøre grundige undersøkelser for å avdekke det totale skadeomfanget.

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold