Synking og kantring


Når fartøyet har sunket eller kantret

Meld skade

Ved skader som følge av synking og kantring

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker og avtaler veien videre.

  2. Når vi har fått tilstrekkelig informasjon om hendelsen, vil vi vurdere om båten kan repareres eller om den må kondemneres. Ved behov vil vi engasjere en takstmann som assisterer oss i saken.

  3. Dersom båten blir reparert, beregner vi erstatning med utgangspunkt i reparasjonskostnaden, med fradrag for avtalt egenandel og eventuelle oppgraderinger. Oppgjøret utbetales direkte til forsikringstaker og verkstedet skal ikke trekke egenandel. For næringskunder med rett til refusjon av mva, vil If dekke nettobeløpet. Ved kondemnasjon vil vi beregne erstatning etter båtens markedsverdi før hendelsen inntraff. For større fartøy, som er forsikret under reglene i Nordisk Sjøforsikringsplan, vil vi som hovedregel utbetale den avtalte forsikringssummen.

Nyttig å vite ved synking og kantring

Båter som synker eller blir fylt med vann blir skadet. Skadene øker i omfang når båten tas ut av vannet og kommer kontakt med luft. Tiden båten ligger under vann har lite å bety for skadeomfanget. Dersom det skjer en skade lørdag eller søndag, kan båten i de fleste tilfeller ligge under vann til mandag, uten at det fører til større skade. I noen få saker kan det likevel være viktig å få båten hurtig ut av vannet for å forhindre forurensning, samt forverring av eventuelle skrogskader, skader på bryggeanlegg og nærliggende fartøy.

Når båten løftes ut av vannet, er det viktig å ha en plan for førstehjelp på motor for å unngå forverring av skadene. De aller fleste marinemotorer kan berges etter synkeskade, men konserveringsarbeidet må starte umiddelbart etter heving.

Båter som har vært under vann kan bli kondemnert. Kondemnering er aktuelt dersom en reparasjon ikke anses som økonomisk forsvarlig. Det gjøres en vurdering i hver enkelt sak om båten skal repareres eller kondemneres.

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold