Mekaniske skader


Når det er skader på maskiner eller utstyr i tilknytning til maskinrommet.

Meld skade

Ved skader som følge av mekaniske feil

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker og avtaler veien videre.
  2. Finn nærmeste egnet verksted og få dem til å vurdere skadeomfanget og gi et tilbud på skadeutbedring. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen. Ved behov vil vi engasjere takstmann for å assistere i saken.
  3. Når båten er ferdig reparert og du mottar faktura på reparasjonsarbeidet, trenger vi en fakturakopi for å beregne erstatning. For næringskunder som har rett til refusjon av utlagt mva, dekker If nettobeløpet. Verkstedet skal ikke trekke egenandel, og forsikringstaker er ansvarlig for å gjøre opp med verkstedet og andre leverandører. If utbetaler som hovedregel erstatningsbeløpet, med fradrag for egenandel og avtalte fradrag, direkte til forsikringstaker.

Nyttig å vite om mekaniske skader

For at en mekanisk skade skal være dekket, må det være tegnet egen maskindekning. Dersom du er usikker på hvilken dekning som er tegnet på det aktuelle fartøyet, kan du logge inn på Mine sider eller kontakte en av våre skadebehandlere.

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold