Produkt har forårsaket skade/tapViktig å tenke på når skade meldes

Vi kan ikke gjøre en vurdering av om forsikringen omfatter skaden før vi får en skademelding og eventuelle relevante underlag. Det er også viktig at du ikke erkjenner ansvar for skaden før vi har tatt stilling til saken.

Opplysninger vi trenger:

 1. Kontaktdetaljer til deg som forsikringstaker
 2. Beskrivelse av hva som har skjedd, hvor og når
 3. Hvem er skadelidt/kravstiller?
 4. Hva var deres oppdrag/oppgave?
 5. Kopi av eventuelt skriftlig krav

Husk å reklamere til eventuelle underentreprenører/leverandør umiddelbart.

 • 1

  Saksbehandling

  Vi behandler forsikringsaken på dine vegne.

 • 2

  Forhandling

  Våre dyktige medarbeidere hjelper deg i dialogen med kravstiller og prøver å komme til en best mulig løsning.

 • 3

  Avslutning

  Dersom det foreligger et erstatningsansvar for bedriften vil vi utbetale i henhold til forsikringsavtalen.

 • 4

  Tvist?

  Havner saken i rettsapparatet vil våre jurister hjelpe deg videre.

Vi hjelper deg

Ring til oss

Ring oss

21 49 24 00

Skriv til oss

Skriv til oss

Fyll i skjema