Egenandel leiebil

Her kan du søke erstatning for betalt egenandel ved tyveri eller skade på leiebil. Du må ha reiseforsikring med dekningen Super hos oss for at dette skal dekkes.

Meld leiebilskade Skademelding tjenestereiseforsikring

Refusjon av egenandel ved skade på leiebil

Har du reiseforsikring med superdekning hos oss inkluderer den egenandelsforsikring for leiebil.

Reiseforsikringen kan dekke egenandelen hvis: 

  • leiebil/-MC blir stjålet eller skadet 
  • du mister eller skader nøkkelen til leiebil/-MC

Hendelsen må skje i løpet av en feriereise med minst én overnatting i leieperioden.

Det er en forutsetning for forsikringen at kjøretøyet er forsikret med kaskoforsikring (CDW - Collision Damage Waiver og TP -  Theft Protection), og at egenandelen du blir holdt ansvarlig for
står i leiekontrakten.

Husk at du må betale egenandelen før du søker refusjon fra oss.

Hvis du er usikker på hvilken reiseforsikring du har, finner du dette på Mine sider.

Ha dette klart når du søker erstatning:

  • BankID / BankID på mobil
  • Fødselsnummer (11 siffer)
  • Avtalenummer på forsikringen
  • Leiekontrakt
  • Skaderapport fra verkstedet
  • Kvittering for betalt egenandel