Evakuering fra utlandet

Hvis Utenriksdepartementet (UD) eller andre lokale myndigheter utsteder et evakueringsråd.

Meld skade

Hvis du må evakuere fra utlandet

Kontakt flyselskap eller reisearrangør for ombooking

Trenger du hjelp, kontakt vår døgnåpne telefon 21 49 50 00.

Ha dette klart når du melder skade til oss:

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for. 
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Oversikt/kvitteringer over dine merutgifter som du ønsker erstattet.

Hjelp fra og registrering hos UD

  • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
  • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi at alle nordmenn som er i et annet land om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no

Fullmakt og klage