Du har mulighet for å klage

Noen ganger går det ikke helt som forventet, og dersom du mener vi har gjort en feil i din sak, skal vi selvfølgelig ta din tilbakemelding på alvor.

Klageprosessen

Klageprosessen har tre trinn, men vi forsøker å løse uenighet, misforståelser og feil så tidlig som mulig. Vi ber deg først ta kontakt med rådgiver eller skadebehandler og forklar konkret hva du mener er feil.

Kontakt rådgiver/skadebehandler

Kundeombudet

Hvis du etter samtale med rådgiver eller skadebehandler fortsatt mener at løsningen er feil kan du ta kontakt med Kundeombudet.

Kundeombudet er ansatt i If, men vurderer alle saker selvstendig objektivt og upartisk. Kundeombudet har fullmakt til å fatte beslutning i forsikringssaker.

Fyll ut skjemaet nedenfor så konkret og tydelig som mulig om hva du mener er feil.

Send klage til Kundeombudet

eller e-post til kundeombudet@if.no
eller per brev til adresse: Postboks 240, 1326 Lysaker.

Finansklagenemda

Hvis du fortsatt er uenig, kan du klage videre til Finansklagenemnda. Nemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansforetakene og deres kunder. Nemndas avgjørelser er rådgivende for foretakene.

Les mer om klageordningen hos Finansklagenemda på følgende nettside: Finansklagenemnda (FinKN).