Fremskyndet hjemreise

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av en akutt situasjon hjemme.

Meld skade

Hvis det har skjedd noe hjemme

Forsikringen dekker ekstra reiseutgifter til fremskyndet hjemreise hvis det har oppstått en akutt situasjon hjemme, som for eksempel alvorlig skade på boligen din, eller alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie.

Før du bestiller hjemreisen, ta kontakt med oss på +47 21 49 50 00 for å få godkjent reiseutgiftene.

Meld skade

Ha dette klart når du melder skade:  

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for. 
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet.
  • Dokumentasjon som bekrefter årsaken til hjemreisen, f.eks. legeattest.

Fullmakt og klage