Elektrisk fenomen


Meld skaden direkte her eller les mer nedenfor.

Dokumentasjon

Hvilken type dokumentasjon trenger vi ved en elektrisk fenomenskade?

Det er flott om du fyller ut skademeldingen som du finner her: www.skademelding.no. I tillegg trenger vi eventuelle reparasjonsfaktura og gjerne også bilder av sikringsskap og gjenstandene som er skadet.

Hva er elektrisk fenomen?

Enkelt sagt oppstår en slik skade ved at elektrisitet skader forsikrede gjenstander. Følgen av slike fenomenskader er som oftest kortslutning, men kan også i ytterste konsekvens føre til brann. Lynnedslag dekkes også under dette punktet i vilkårene.

Vi hjelper deg

Ring til oss

Ring oss

21 49 24 00

Skriv til oss

Skriv til oss

Fyll i skjema