Avbrudd


Meld skaden direkte her eller les mer nedenfor.

Dokumentasjon

Hvilken type dokumentasjon trenger vi ved en avbruddsskade?

Dersom du ønsker melde inn en avbruddsskade trenger vi først og fremst informasjon om tingskaden. Dersom tingskaden er dekket av forsikringen vil avbruddserstatningen komme til anvendelse. Vi trenger da informasjon om hvorfor det har oppstått et avbrudd, regnskapsinformasjon og/eller dokumentasjon/informasjon om forhold som spiller inn på et eventuelt omsetningstap.

Dersom det er skade på maskiner anbefaler vi at du - for å begrense tapet - tar kontakt med leverandør/reparatør så fort som mulig etter skaden slik at tapet blir begrenset.

Hva er en avbruddsskade?

Avbruddsforsikringen skal i all hovedsak dekke inn nedgang/tap av omsetning som følge av en erstatningsmessig eiendomsskade. Dette kan for eksempel være dersom ditt produksjonslokale blir vannskadet og du ikke kan produsere som vanlig over en gitt periode. Avbruddserstatningen vil da i mange tilfeller erstatte det resultattap som oppstår.

Vi hjelper deg

Ring til oss

Ring oss

21 49 24 00

Skriv til oss

Skriv til oss

Fyll i skjema