LMK-FORSIKRING

Med LMK-forsikring får du en av de beste forsikringene for motorhistoriske kjøretøy. Du får også gode tilbud på forsikring ved lagring/restaurering, og ved hjemtransport av kjøretøy fra utlandet.

Bestill forsikring Ring 21 49 50 37

Hvorfor velge LMK-forsikring?

 • Skreddersydd forsikring

  Gunstig og spesialtilpasset forsikring tilpasset LMK-medlemmer.

 • Enkle prosesser

  Kjøretøy med verdi under 300 000 kroner kan forsikres uten besiktigelse.

 • Spesialserte skaderådgivere

  Dedikerte rådgivere gir deg rettferdig og smidig skadeoppgjør.

Som medlem av en klubb tilknyttet LMK får du svært gode forsikringstilbud på bilen din og andre forsikringer.

Dette dekker LMK-forsikringen

Dekninger Helforsikring Helforsikring Lagring Lagring
Inkludert Ikke inkludert

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Inkludert Ikke inkludert

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Inkludert Inkludert

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil. Her kan du lese mer om rettshjelp.

Inkludert Inkludert

Vi dekker kostnader til reparasjon av bilen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag.

Du er også dekket hvis bilen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Inkludert Inkludert

Vi erstatter bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Inkludert Inkludert

Vi dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel.

Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 000 kroner. Glasskader påvirker ikke bonusen.

Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil.

Inkludert Inkludert

Vi dekker vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning i byggningen hvor kjøretøyet lagres.

Inkludert Inkludert

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil totalt 40 000 kroner.

Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker skader som oppstår under frakt av kjøretøyet til og fra verksted som følge av at transportmidlet har vært utsatt for utforkjøring, avsporing, akselbrudd eller alvorlig uhell.

Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker skader som oppstår mens kjøretøyet står på verksted i tilfellet brann, tyveri eller hærverk. I tillegg dekkes vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning på verkstedet.

Inkludert Ikke inkludert

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Inkludert Ikke inkludert

Med denne dekningen er du sikret mot skader på egen bil som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter bilen, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Dersom du overstiger avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Alle medlemmer i en klubb tilsluttet LMK kan kjøpe LMK-forsikring. Har du kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner kan forsikringen kjøpes her, og starter etter avtale. Ønsker du å utvide forsikringssummen skal det gjennomføres besiktigelse. Les mer under "Slik gjør ved besiktigelse".

Gode grunner til å velge LMK-forsikring

 • Du får en av markedets beste forsikringer for motorhistoriske kjøretøy og dedikerte rådgivere som sørger for rettferdige og smidige skadeoppgjør
 • Som LMK-medlem får du automatisk 15 % rabatt som en del av Ifs fordelsprogram
 • LMK får en styrket økonomi i satsningen på å bedre forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får dermed mindre behov for finansiering via medlemsavgiften.
 • LMK-forsikring for kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner kan kjøpes direkte hos oss uten krav for besiktigelse

Nyttig informasjon