LMK-FORSIKRING

Skreddersydd for motorhistoriske kjøretøy
 1. lmk
 2. LMK

Trygghet for deg og skatten din

Med LMK-forsikring får du en av de beste forsikringene for motorhistoriske kjøretøy. Du får også gode tilbud på forsikring ved lagring/restaurering, og ved hjemtransport av kjøretøy fra utlandet.

Som medlem av en klubb tilknyttet LMK får du svært gode forsikringstilbud på bilen din og andre forsikringer.


 • Skreddersydd forsikring

  Gunstig og spesialtilpasset forsikring tilpasset LMK-medlemmer.

 • Enkle prosesser

  Kjøretøy med verdi under 300 000 kroner kan forsikres uten besiktigelse.

 • Spesialserte skaderådgivere

  Dedikerte rådgivere gir deg rettferdig og smidig skadeoppgjør.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Alle medlemmer i en klubb tilsluttet LMK kan kjøpe LMK-forsikring. Har du kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner kan forsikringen kjøpes her, og starter etter avtale. Ønsker du å utvide forsikringssummen skal det gjennomføres besiktigelse. Les mer under "Slik gjør ved besiktigelse".

Dette dekker LMK-forsikringen Helforsikring Lagring
Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand i en tvist.

Brann

Skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon.

Tyveri

Tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri.

Glasskader

Skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Forsikringen dekker ikke lykter eller speil.

Vannskade under lagring

Vi dekker vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning i byggningen hvor kjøretøyet lagres.

Bagasje

Ved tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil 10 000 kroner.

Skader oppstått under frakt av kjøretøy

Vi dekker skader som oppstår under frakt av kjøretøyet til og fra verksted som følge av at transportmidlet har vært utsatt for utforkjøring, avsporing, akselbrudd eller alvorlig uhell.

Skader oppstått på verksted

Vi dekker skader som oppstår mens kjøretøyet står på verksted i tilfellet brann, tyveri eller hærverk. I tillegg dekkes vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning på verkstedet.

Veihjelp

Vi hjelper deg ved driftsstopp og utelåsing.

Du kan velge om du ønsker kjøretøyet ditt fraktet til nærmeste verksted eller hjem. Vi dekker også hjemreise for sjåfør og passasjerer. Gjelder i Norge og Europa, samt på hjemmeadressen.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander. 

gode grunner til å velge lmk-forsikring

 • Du får en av markedets beste forsikringer for motorhistoriske kjøretøy og dedikerte rådgivere som sørger for rettferdige og smidige skadeoppgjør
 • Som LMK-medlem får du automatisk 15 % rabatt som en del av Ifs fordelsprogram
 • LMK får en styrket økonomi i satsningen på å bedre forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får dermed mindre behov for finansiering via medlemsavgiften.
 • LMK-forsikring for kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner kan kjøpes direkte hos oss uten krav for besiktigelse

Helforsikring

Kaskoforsikring for motorhistoriske kjøretøy som er 30 år eller eldre. 

Helforsikring

Utvidet helforsikring

Kaskoforsikring for motorhistoriske kjøretøy over 3,5 tonn og ombygde kjøretøy som er eldre enn 30 år. 

Utvidet helforsikring

Lagrings-/restaureringsforsikring

Biler under restaurering eller lagring representerer ofte store verdier. Derfor har vi utarbeidet en egen restaurerings- og lagringsforsikring.

Lagrings-/restaureringsforsikring

Blivende klassiker

Dette er et produkt for deg som allerede har en aktiv helforsikring og et «hobbykjøretøy» mellom 15 og 30 år gammelt.

Blivende klassiker

Slik gjør du ved besiktigelse

Alle LMK-forsikringer dekker  automatisk kjøretøy med inntil 300 000 kroner. 

For kjøretøy med verdi over 300 000 kroner er det krav om besiktigelse for å få forsikring for riktig forsikringssum. Kjøretøyet skal da besiktiges av en besiktigelsesperson fra en LMK-klubb i hennhold til retningslinjene til LMK. Kjøretøyet kan forsikres inntil 300 000 kroner inntil søknaden er godkjent. 

Les mer om søknadsprosessen på www.lmk.no.

Kjøper du et kjøretøy som allerede har en LMK-forsikring, behøver du ingen ny besiktigelse hvis den forrige besiktigelsen er gjort i løpet av de to siste årene.Fastsettelse av forsikringssum

Forsikringssummen setter du selv basert på verdien av kjøretøyet ditt.

Forsikringssum skal være tilsvarende det kjøretøyet er verdt, og danner den øvre grensen for erstatning, men er intet bevis for forsikringsverdien. Hvis uhellet er ute vil du få erstatning inntil den satte forsikringsummen, men ikke mer enn det kjøretøyet er verdt på skadetidspunkt.

Er du usikker på hvor mye bilen din er verdt tilbyr LMK gratis besiktigelse som kan hjelpe deg å fastsette verdien av kjøretøyet ditt. Les mes her.

Standard LMK-forsikring forsikrer kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner.

Klubbforsikring

Klubbforsikringen dekker det mest nødvendige
Sammen med LMK har vi utarbeidet en forsikringspakke som inneholder viktige forsikringer for en LMK-klubb - til en meget gunstig pris.
Pakken inneholder generell ansvarsforsikring som blant annet dekker rettslig erstatningansvar i forbindelse med arrangement som er naturlige innenfor klubbens drift. Kriminalitetsforsikring (underslag), styreansvarsforsikring , rettshjelp og datakriminalitetsforsikring er også med i pakken. 

Klubbforsikringen inneholder også en Ulykkesforsikring der alle medlemmer er forsikret ved død og medisinsk invaliditet som følge av ulykker som skjer under klubbaktivitet.

Les mer om klubbforsikringen her.

Ring oss på telefon 655 16 537 eller send oss en e-post på bedrift@if.no.

Kontaktskjema for deltagelse på arrangementer

Ønsker du deltagelse av representanter fra If på deres klubbarrangemanger kan du kontakte oss her.

På grunn av praktiske årsaker vil vi gjerne ha beskjeden så tidlig som mulig, og senest 4 uker før arrangementet. 

Vilkår (PDF)

 1. lmk
 2. LMK