LMK-FORSIKRING

Skreddersydd for motorhistoriske kjøretøy

Bestill forsikring Ring 21 49 50 37
 1. lmk
 2. LMK

Trygghet for deg og skatten din

 • Skreddersydd forsikring

  Gunstig og spesialtilpasset forsikring tilpasset LMK-medlemmer.

 • Enkle prosesser

  Kjøretøy med verdi under 300 000 kroner kan forsikres uten besiktigelse.

 • Spesialserte skaderådgivere

  Dedikerte rådgivere gir deg rettferdig og smidig skadeoppgjør.


Med LMK-forsikring får du en av de beste forsikringene for motorhistoriske kjøretøy. Du får også gode tilbud på forsikring ved lagring/restaurering, og ved hjemtransport av kjøretøy fra utlandet.
Som medlem av en klubb tilknyttet LMK får du svært gode forsikringstilbud på bilen din og andre forsikringer.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Alle medlemmer i en klubb tilsluttet LMK kan kjøpe LMK-forsikring. Har du kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner kan forsikringen kjøpes her, og starter etter avtale. Ønsker du å utvide forsikringssummen skal det gjennomføres besiktigelse. Les mer under "Slik gjør ved besiktigelse".

Dette dekker LMK-forsikringen Helforsikring Lagring
Ansvar

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Rettshjelp

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil. Her kan du lese mer om rettshjelp.

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av bilen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag.

Du er også dekket hvis bilen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Glasskader

Vi dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel.

Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 500 kroner. Glasskader påvirker ikke bonusen.

Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil.

Vannskade under lagring

Vi dekker vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning i byggningen hvor kjøretøyet lagres.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil totalt 40 000 kroner.

Skader oppstått under frakt av kjøretøy

Vi dekker skader som oppstår under frakt av kjøretøyet til og fra verksted som følge av at transportmidlet har vært utsatt for utforkjøring, avsporing, akselbrudd eller alvorlig uhell.

Skader oppstått på verksted

Vi dekker skader som oppstår mens kjøretøyet står på verksted i tilfellet brann, tyveri eller hærverk. I tillegg dekkes vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning på verkstedet.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Med denne dekningen er du sikret mot skader på egen bil som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter bilen, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Dersom du overstiger avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader.

Gode grunner til å velge LMK-forsikring

 • Du får en av markedets beste forsikringer for motorhistoriske kjøretøy og dedikerte rådgivere som sørger for rettferdige og smidige skadeoppgjør
 • Som LMK-medlem får du automatisk 15 % rabatt som en del av Ifs fordelsprogram
 • LMK får en styrket økonomi i satsningen på å bedre forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får dermed mindre behov for finansiering via medlemsavgiften.
 • LMK-forsikring for kjøretøy med verdi inntil 300 000 kroner kan kjøpes direkte hos oss uten krav for besiktigelse
 • Helforsikring

  Kaskoforsikring for motorhistoriske kjøretøy som er 30 år eller eldre. 

  Helforsikring
 • Utvidet helforsikring

  Kaskoforsikring for motorhistoriske kjøretøy over 3,5 tonn og ombygde kjøretøy som er eldre enn 30 år. 

  Utvidet helforsikring
 • Lagrings-/restaureringsforsikring

  Biler under restaurering eller lagring representerer ofte store verdier. Derfor har vi utarbeidet en egen restaurerings- og lagringsforsikring.

  Lagrings-/restaureringsforsikring
 • Blivende klassiker

  Dette er et produkt for deg som allerede har en aktiv helforsikring og et «hobbykjøretøy» mellom 15 og 30 år gammelt.

  Blivende klassiker
 1. lmk
 2. LMK