Sykelønnsforsikring - sykepenger

Dekker lønnsutgifter til ansatte ved sykdom

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på sykelønnsforsikring.

  1. Sykelønnsforsikring

Blir ansatte langvarig syke, dekker vi differansen mellom sykepenger som utbetales fra NAV og den ansattes lønn. Ekstra trygghet for både bedriften og den ansatte.

 

Dette dekker sykel​ønnsforsikringen

Sykelønnsforsikringen dekker ansattes lønn utover 6 G (sykepenger fra NAV og arbeidsgiver) i sykemeldingsperioden, i inntil 365 dager, fratrukket egenandel (i dette tilfellet antall dager som ikke dekkes).

Hvem passer sykelønnsforsikring for?

Sykelønnsforsikring er mest aktuelt for små og mellomstore bedrifter, der langvarig sykmelding av et fåtall personer kan true evnen til å betale sykelønn over driften.

Dekninger i sykelønnsforsikring

Forsikringen skal dekke den enkeltes lønn etter fradrag av 6 G (G til enhver tid). Begrepet "lønn" skal være definert i polisen. Utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Erstatningen utbetales til forsikringstaker (arbeidsgiver) etter sykemeldingsgraden.

Sykelønnsforsikring kan kjøpes av bedrifter med minimum tre ansatte, hvor én ansatt har lønn over 6 G. Sykelønnsforsikringen dekker sykepenger for alle ansatte med lønn over 6 G.​​


  1. Sykelønnsforsikring