Sykelønnsforsikring - sykepenger

For små og mellomstore bedrifter som er økonomisk sårbare ved langvarig sykemelding hos ansatte med høy lønn.

Be om tilbud på sykelønnsforsikring

Be om tilbud

Start med å skrive inn organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • 40 % av sykemeldinger varer over 17 dager

  Har du høytlønnede ansatte, og den ansatte har avtale om at bedriften utbetaler lønn over 6G ved sykemelding, dekker sykelønnsforsikring differansen mellom sykelønn fra NAV og den ansattes lønn fra bedriften.

 • Sikrer økonomien til bedriften

  Hvis du har høytlønnede ansatte kan flere eller lange sykemeldinger true bedriftens økonomi. Med sykelønnsforsikring blir økonomien mer forutsigbar, selv med uforutsette sykemeldinger.

 • Vær der for dine ansatte

  Tåler dine ansatte en reduksjon i lønn? Langvarig sykemelding og potensielt stort tap av lønn kan gå hardt utover den ansattes økonomi i en allerede vanskelig situasjon. Dersom bedriften dekker mellomlegget mellom NAVs utbetaling og den ansattes lønn, og du kjøper sykelønnsforsikring vil verken bedriften eller den ansatte lide økonomisk av langvarige sykemeldinger.

Dekning

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikringen dekker gapet mellom 6G og den totale lønnen til den ansatte som er sykmeldt fra og med 17 sykedag og inntil 12 måneder

Forsikringen skal dekke den enkeltes lønn etter fradrag av 6G (G til enhver tid). Begrepet "lønn" skal være definert i polisen. Utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid (antall dager som ikke skal dekkes av forsikringen). Erstatningen utbetales til forsikringstaker (arbeidsgiver) etter sykemeldingsgraden.

Hvem kan kjøpe sykelønnsforsikring?

 • Bedrifter med ansatte (AS) og ansatte eiere.
 • Bedrifter med yrkesskadeforsikring
 • For selvstendig næringsdrivende benyttes sykeavbruddsforsikring. 
Sykeavbruddforsikring for selvstendig næringsdrivende

Andre forsikringer som sikrer medarbeiderne dine