Sykelønnsforsikring - sykepenger

Dekker lønnsutgifter til ansatte ved sykdom

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

  1. Sykelønnsforsikring

Blir ansatte langvarig syke, dekker sykelønnsforsikring differansen mellom sykepenger som utbetales fra NAV og den ansattes lønn. Ekstra trygghet for både bedriften og den ansatte.

 

Dette dekker sykel​ønnsforsikringen

Sykelønnsforsikring dekker ansattes lønn utover 6G (sykepenger fra NAV og arbeidsgiver) i sykemeldingsperioden, i inntil 365 dager, fratrukket egenandel (i dette tilfellet antall dager som ikke dekkes).

Hvem passer sykelønnsforsikring for?

Sykelønnsforsikring er mest aktuelt for små og mellomstore bedrifter, der langvarig sykmelding av et fåtall personer kan true evnen til å betale sykelønn over driften.

Dekninger i sykelønnsforsikring

Forsikringen skal dekke den enkeltes lønn etter fradrag av 6G (G til enhver tid). Begrepet "lønn" skal være definert i polisen. Utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid (antall dager som ikke skal dekkes av forsikringen). Erstatningen utbetales til forsikringstaker (arbeidsgiver) etter sykemeldingsgraden.

Sykelønnsforsikring kan kjøpes av bedrifter hvor en ansatt har lønn over 6G. Sykelønnsforsikring dekker sykepenger for alle ansatte med lønn over 6G.​​

Få et forsikringstilbud fra oss

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på sykelønnsforsikring.

Be om tilbud


  1. Sykelønnsforsikring