Sykelønnsforsikring - sykepenger

Få tilbud på sykelønnsforsikring

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
  • 40% av alle sykemeldinger har varighet over 17 dager

    NAV dekker kun lønn opp til 6G. Dersom den ansatte har avtale om at bedriften utbetaler lønn over 6G når han eller hun er sykemeldt vil sykelønnsforsikring dekke differansen mellom sykelønn fra NAV og den ansattes lønn fra bedriften.

  • Sikrer bedriften økonomisk

    Hvis du har høytlønnede ansatte kan lange eller flere sykemeldinger samtidig true bedriftens økonomi.

  • Tåler den ansatte reduksjon i lønn?

    Langvarig sykemelding og potensielt stort tap av lønn kan gå hardt utover den ansattes økonomi i en allerede vanskelig situasjon.

 

Ekstra trygghet for både bedriften og den ansatte

Blir ansatte langvarig syke, dekker sykelønnsforsikring differansen mellom sykepenger som utbetales fra NAV og den ansattes lønn.

Dette dekker sykelønnsforsikringen

Sykelønnsforsikring dekker ansattes lønn utover 6G (sykepenger fra NAV og arbeidsgiver) i sykemeldingsperioden, i inntil 365 dager, fratrukket egenandel (i dette tilfellet antall dager som ikke dekkes).

Hvem passer sykelønnsforsikring for?

Sykelønnsforsikring er mest aktuelt for små og mellomstore bedrifter, der langvarig sykmelding av et fåtall personer kan true evnen til å betale sykelønn over driften.

Dekninger i sykelønnsforsikring

Forsikringen skal dekke den enkeltes lønn etter fradrag av 6G (G til enhver tid). Begrepet "lønn" skal være definert i polisen. Utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid (antall dager som ikke skal dekkes av forsikringen). Erstatningen utbetales til forsikringstaker (arbeidsgiver) etter sykemeldingsgraden.

Sykelønnsforsikring kan kjøpes av bedrifter hvor en ansatt har lønn over 6G. Sykelønnsforsikring dekker sykepenger for alle ansatte med lønn over 6G.​​

Våre personforsikringspakker

Velg mellom våre forsikringspakker for selvstendig næringsdrivende eller deg som har ansatte: