Sykeavbruddsforsikring

Når inntektene reduseres ved sykemelding, men utgiftene fortsetter å løpe, er det godt å ha en sykeavbruddsforsikring som dekker bedriftens faste kostnader.

Få tilbud på sykeavbruddsforsikring

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Erstatning ved sykmelding

  Hvor stort dagsbeløpet skal være avhenger av dine faste kostnader når du er sykmeldt. Størrelsen på dagsbeløpet og hvor raskt du trenger erstatning (karenstid) påvirker prisen på forsikringen.

 • Dekker kostnader

  Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom.

 • Eksempel på utgifter som dekkes

  Utgifter til for eksempel husleie, strøm og renter dekkes av forsikringen hvis du skulle bli sykemeldt en periode.

Hva dekker sykeavbruddsforsikring?

 • Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom.
 • Utgifter til for eksempel husleie, strøm og renter dekkes av forsikringen hvis du skulle bli sykemeldt en periode.
 • Er du selvstendig næringsdrivende/ikke-ansatt eier kan forsikringen også dekke inntektsbortfall. Det vil si lønn og godtgjørelse utover sykepengene du får fra NAV.

Hvem bør ha sykeavbruddsforsikring?

Vi anbefaler sykeavbruddsforsikring til selvstendig næringsdrivende/ikke-ansatt eier.

Sykemeldt - erstatning ved sykemelding

Hvor stort dagsbeløpet skal være avhenger av dine faste kostnader når du er sykemeldt. Størrelsen på dagsbeløpet og hvor raskt du trenger erstatning (karenstid) påvirker prisen på forsikringen.

Erstatning av inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende

 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende kan du inkludere erstatning for inntektsbortfall i sykeavbruddsforsikringen.
 • NAV dekker inntil 80 % av det som kalles «sykepengegrunnlaget». Mange tror at det samme som inntekten, men «sykepengegrunnlaget» er gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre årene.
 • Utbetalingen fra NAV kan derfor bli lav hvis inntekten din har variert de siste årene, eller om du har hatt inntekter som ikke regnes som pensjonsgivende. Sykepengene fra NAV er uansett begrenset til maksimalt 80 % av 6G.
 • Hvis dette blir for lite kan du velge å inkludere erstatning for inntektsbortfall i forsikringen.