Lukk

Slik beregner du sykefravær i prosent

Finn antall dagsverk i bedriften ved å multiplisere antall ansatte med antall driftsdager og stillingsandel. Antall fraværsdager skal også multipliseres med stillingsandel.

Eksempel
En heltidsstilling beregnes normalt til 230 arbeidsdager i året.

Hvis dere er to ansatte på heltid og én ansatt i halv stilling blir regnestykket slik:

2 personer x 230 x 1,0 (stillingsandel) = 460 dagsverk
1 person x 230 x 0,5 (stillingsandel) = 115 dagsverk
Bedriften har totalt 575 dagsverk per år.

Merk at antall fraværsdager multipliseres med stillingsandel. Dvs. at hvis personen i halv stilling er borte i fem dager, regnes dette som 2,5 fraværsdager.

Beregn bedriftens kostnader for sykefravær

Gjennomsnittlig årslønn:
0 kr.

Antall ansatte: 1
Dagens sykefravær: 4%
Slik beregner du sykefravær i prosent
Kostnader per år:
0 kr.

Kostnader per år per ansatt:
0 kr.

Helseforsikring koster fra 193,- per måned.
Vi garanterer behandling og operasjon innen 10 dager. Da slipper du og dine ansatte å gå og vente på behandling.