Hundeforsikring

Fleksibel og tilpasset forsikring for hunden din.

Be om tilbud
  • Du kan velge forsikringssum

    Du kan velge hvilken forsikringssum du ønsker for erstatning.

  • Veterinærutgifter og medisiner

    Forsikringen dekker både veterinærutgifter og medisiner.

Dette dekker hundeforsikring

Forsikringens innhold Veterinær Liv

Veterinærutgifter og medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær refunderes med inntil valgt forsikringssum per år, med følgende begrensninger:
MR, CT og scintigrafi med inntil 5 000 kroner til sammen.
Fysioterapi/rehabilitering rekvirert av eller utført av veterinær med inntil kr 5 000.
Kreftbehandling med cellegift eller stråling med inntil 5 000 kroner.
Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp én gang i løpet av hundens levetid. Hunden må ha vært forsikret sammenhengende i If i mer enn ett år.
Utgifter til avlivning av dyrevernsmessige årsaker til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Avlivningen skal være anbefalt av veterinær.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter veterinærutgifter og medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær for skjulte feil dersom hunden har vært forsikret sammenhengende fra før fire måneders alder.

Skjulte feil er en medfødt eller senere ervervet sykdom eller skade som har begynt å utvikle seg før veterinærkontrollen eller overleveringen fra oppdretter og som ikke har vist symptomer eller vært kjent for oppdretter eller valpekjøper.

En sykdom eller skade som burde ha vært oppdaget under veterinærundersøkelsen som oppdretter foretar i forbindelse med leveringen, er ikke en skjult feil. Attesten skal ikke være enn eldre enn syv dager fra levering. Videre er arvelige sykdommer som ikke har begynt å utvikle seg før leveringen, ikke en skjult feil.

Inkludert Ikke inkludert

Dersom hunden har vært forsikret med refusjon av veterinærkostnader fra fylte fire måneder omfatter forsikringen:
Fraktur av melketenner
Trekk av tilbakeholdte melketenner
Korrigering av bittfeil når dette er medisinsk nødvendig

Veterinærattesten fra overlevering skal være uten anmerkning på tenner og bitt.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter dødsfallserstatning hvis hunden dør eller må avlives av dyrevernsmessige årsaker i forsikringstiden som følge av erstatningsmessig
ulykke eller sykdom. Eventuell avlivning skal være anbefalt av veterinær.

Forsikringen omfatter rett til erstatning som fremkommer i forsikringsbeviset, men ikke mer enn det vil koste å anskaffe en tilsvarende ny hund av samme rase. Ved hver fornyelse etter hunden fyller 7 år nedjusteres forsikringssummen med 20% av siste forsikringsårs forsikringssum. Minste
utbetaling er kr 2 000.

Ved forsikringssum over kr 15 000 skal hunden være ID-merket for at forsikringen skal være gyldig. Ved utbetaling for tapt bruksverdi settes livsforsikringssummen ned tilsvarende bruksverdierstatningen.

Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen omfatter dødsfallserstatning hvis hunden blir stjålet eller blir borte. Hvis hunden blir borte, skal dette meldes til politiet og If. Hunden ansees tapt tre måneder etter at den er meldt savnet.

Ikke inkludert Inkludert
Tilleggsdekninger Veterinær Liv

Fertilitetsutredning, keisersnitt, veterinærforsikring for valper, skjulte feil

Dersom veterinærutgifter er tegnet som hoveddekning vil den også gjelde for valper.

Inkludert Ikke inkludert

Den viktigste grunnen til å forsikre hunden din

Hunden din er ikke dekket av offentlig helsevesen, slik som deg. Det betyr at du som hundeeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis hunden blir syk eller skadet, med mindre du har hundeforsikring.

Det har vært stor utvikling innen veterinærmedisin, og det er stadig flere skader og sykdommer som kan behandles. En hundeforsikring gir deg mulighet til å ta en beslutning basert på hundens beste, i stedet for økonomien.

Hovedside landbruksforsikring