Yrkesskadeforsikring for landbruket

Vi trenger bare noen få opplysninger for å beregne et tilbud på yrkesskadeforsikring til deg.

Be om tilbud
Innhold i yrkesskadeforsikring Innhold Tilleggsdekninger
Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert
Ikke inkludert Ikke inkludert
Ikke inkludert Inkludert

Hvem kan ha yrkesskadeforsikring

Alle ansatte. I tillegg innehaver av personlig firma som arbeider minst 50 % av normal arbeidstid i firmaet. Yrkesskadefor​sikring er lovpålagt.

Viktig å vite om yrkesskadeforsikring

Siden yrkesskadeforsikring er lovpålagt, har arbeidsgiver plikt til å opprette forsikringen. Alle som blir ansatt er dekket av forsikringen, og alle erstatninger er engangserstatninger.​

Utvidet yrkesskadeforsikring

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker ulykker som skjer på fritiden og sykdom som ikke er forårsaket av yrke.​

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring.

Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV​

Hovedside landbruksforsikring