Forsinket bagasje

Hvis innsjekket bagasje ikke dukker opp som forventet.

Meld forsinket bagasje

Hvis bagasjen blir forsinket ved utreise

Hvis bagasjen din blir forsinket ved utreise, kan du få erstattet utgifter for nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker som du trengte før bagasjen kom til rette.

Meld fra på flyplassen

Gi beskjed til flyselskapet eller skrankepersonellet ved bagasjeutleveringen. De må gi deg en bekreftelse på at bagasjen er forsinket (PIR-rapport), før du gjør nødvendige innkjøp. Ta vare på beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet. 

Vent til du har mottatt bagasjen før du søker om erstatning fra oss. I de aller fleste tilfellene blir bagasjen funnet etter noen få timer eller dager. Hvis du skulle være så uheldig at bagasjen ikke kommer til rette i det hele tatt, vil reiseforsikringen erstatte bagasjens verdi etter egne regler. 

    Hva dekkes av reiseforsikringen?