Sykdom på reise

Ved utgifter i forbindelse med akutt sykdom på reise.

Meld skade

Erstatning for utgifter ved sykdom på reise

Hvis du må avbestille en reise på grunn av akutt sykdom: Meld avbestilling av reise

Ha dette klart når du melder skade: 

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for. 
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet.

Vår behandlingstid

Som oftest får du en tilbakemelding etter 1-2 dager.  

Hva gjør du hvis du blir syk på reise? 

  • Trenger du akutt medisinsk hjelp, oppsøk nærmeste sykehus så fort som mulig. 
  • Ta kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, og behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon. Hvis du trenger å fremskynde eller utsette hjemreisen din, må du også ta kontakt med oss først. Telefon  +47 21 49 24 00 
  • Ta vare på medisinske dokumenter som legeerklæring og resept.