Sykdom eller ulykke på reise

Her kan du søke erstatning for utgifter ved sykdom eller ulykke på reise. Er du på reise i utlandet og trenger medisinsk hjelp, guider vi deg til rett hjelp.

  1. Søk erstatning Legg ved beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet.
  2. Hvis vi trenger mer info Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger flere opplysninger.
  3. Erstatning utbetales Erstatning utbetales direkte til din konto. Det er ingen egenandel.

Ved behov for medisinsk hjelp på reise

Hva dekker reiseforsikringen?

Fullmakt og klage