Sykdom på reise

Her kan du søke erstatning for utgifter i forbindelse med akutt sykdom på reise.

Meld sykdom på reise Syk før reisen? Meld avbestilling her

Erstatning for utgifter ved sykdom på reise

Ha dette klart når du melder skade: 

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for. 
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet.

Hva gjør du hvis du blir syk på reise? 

  • Trenger du akutt medisinsk hjelp, oppsøk nærmeste sykehus så fort som mulig. 
  • Ta kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, og behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon. Hvis du trenger å fremskynde eller utsette hjemreisen din, må du også ta kontakt med oss først. Telefon  +47 21 49 24 00 
  • Ta vare på medisinske dokumenter som legeerklæring og resept.

Hva dekker reiseforsikringen?