Sykdom eller ulykke på reise

Her kan du søke erstatning for utgifter du har hatt i forbindelse med sykdom eller ulykke på reise.

Meld sykdom Meld ulykke Avbestilling av reise

Hvis du blir syk eller skadet på reise i utlandet

  • Er du på reise og trenger akutt medisinsk assistanse, ring Ifs reisehjelp på +47 21 49 50 00 
  • Ta også kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, og behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon.
  • Hvis du trenger å fremskynde eller utsette hjemreisen din, må du ta kontakt med Ifs reisehjelp først. Ring +47 21 49 50 00 

Ta vare på:

  • Medisinske dokumenter som legeerklæring og resept.
  • Beløp/kvitteringer for utgifter. 

Hva dekker reiseforsikringen?