Forsinket reise

Ved forsinkelser på tog, fly, båt og andre transportmidler.

Meld forsinket reise

Erstatning ved tapte reiseutgifter ved forsinkelse

Kontakt flyselskap/reisearrangør først

Hvis flyet ditt er kansellert eller forsinket, ta først kontakt med flyselskapet/reisebyrået. De kan ofte hjelpe deg med ombooking eller å få tilbake pengene. Sørg for å få en bekreftelse om årsaken til flyforsinkelsen, og hvor lang forsinkelsen var. Ta vare på alle kvitteringer.

Meld skade til oss

Utgifter som ikke erstattes av flyselskapet/reisearrangør kan du søke om å få erstattet på reiseforsikringen. Ha dette klart når du melder skade:  

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for. 
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Skriftlig bekreftelse på årsaken til forsinkelsen fra reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap.
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet.

Er bagasjen din forsinket?

    Meld forsinket bagasje