Påkjørsel av myk trafikant

Hvis du har kjørt på en fotgjenger, syklist, rulleskiløper eller annen myk trafikant.

Meld skade

Du får hjelp på 1-2-3

1. Hjelp den påkjørte

Hjelp den som er påkjørt som best du kan. Kontakt nødetater (politi og ambulanse) dersom det er personskade. Få navn og mobilnummer til den påkjørte.

2. Meld skaden

Når du melder skaden, gir du opplysninger om både skade på bil og personer.

3. Oppfølging av den påkjørte

Når du har meldt skaden til oss, tar vi oss av oppfølgingen av den som er påkjørt. Den påkjørte kan få erstatning både for personskade og for eventuell skade på sykkel eller annet utstyr gjennom bilforsikringen din.

Nyttig å vite om kollisjonsskader med myke trafikanter

Det er viktig at du får tak i navn og kontaktinformasjon til den myke trafikanten. Skulle det være et barn som har vært involvert i uhellet, ønsker vi også navn på nærmeste foresatte.

Dersom den myke trafikanten er ansvarlig for skaden, kan det være ansvarsforsikringen i innbo- eller reiseforsikringen til den påkjørte som kan dekke et mulig erstatningsansvar. Det er noe vi vil avdekke når vi behandler skadesaken.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding