Sammenstøt med myk trafikant

Her kan du melde sammenstøt med f.eks. syklist, fotgjenger, rulleskiløper, barnevogn-, rullestol-, eller sparkbruker. 

Meld sammenstøt

Vi hjelper deg ved sammenstøt med myk trafikant

Kontakt nødetater (politi og ambulanse) dersom det er personskade. Det er viktig at du får tak i navn og kontaktinformasjon til den myke trafikanten. Skulle det være et barn som har vært involvert i uhellet, ønsker vi også navn på nærmeste foresatte.