Sammenstøt med myk trafikant

Du får hjelp på 1-2-3

Ha dette klart når du melder skade

  • BankID/BankID på mobil
  • Kjøretøyets kilometerstand
  • Navn og mobilnummer til den myke trafikanten hvis du vet dette
  • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

Nyttig å vite om sammenstøt med myke trafikanter

Det er viktig at du får tak i navn og kontaktinformasjon til den myke trafikanten. Skulle det være et barn som har vært involvert i uhellet, ønsker vi også navn på nærmeste foresatte.

Dersom den myke trafikanten er ansvarlig for skaden, kan det være ansvarsforsikringen i innbo- eller reiseforsikringen til den påkjørte som kan dekke et mulig erstatningsansvar. Det er noe vi vil avdekke når vi behandler skadesaken.