Sammenstøt med myk trafikant

Du får hjelp på 1-2-3

 • 1. Hjelp den påkjørte

  Hjelp den som er påkjørt som best du kan. Kontakt nødetater (politi og ambulanse) dersom det er personskade. Få navn og mobilnummer til den påkjørte.

 • 2. Meld skaden

  Når du melder skaden, gir du opplysninger om både skade på bil og personer.

 • 3. Oppfølging av den påkjørte

  Når du har meldt skaden til oss, tar vi oss av oppfølgingen av den som er påkjørt. Den påkjørte kan få erstatning både for personskade og for eventuell skade på sykkel eller annet utstyr gjennom bilforsikringen din.

  Kollisjon med annet kjøretøy

Ha dette klart når du melder skade

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Navn og mobilnummer til den myke trafikanten hvis du vet dette
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

Nyttig å vite om sammenstøt med myke trafikanter

Det er viktig at du får tak i navn og kontaktinformasjon til den myke trafikanten. Skulle det være et barn som har vært involvert i uhellet, ønsker vi også navn på nærmeste foresatte.

Dersom den myke trafikanten er ansvarlig for skaden, kan det være ansvarsforsikringen i innbo- eller reiseforsikringen til den påkjørte som kan dekke et mulig erstatningsansvar. Det er noe vi vil avdekke når vi behandler skadesaken.