Initiativ og medlemskap

Sammen står vi sterkere

Denne tanken står høyt hos oss. Vi setter gjerne erfaringen og kompetansen vår inn i samarbeid med andre. Derfor engasjerer vi oss i klimadebatten og gjennom mange miljøinitiativer. Noen eksempler:

Forsker på styrtregn

Styrtregn med påfølgende oversvømmelser og store skader ser ut til å være et økende problem. CICERO Senter for klimaforskning i Oslo har startet forskningsprosjektet SUPER som ser nærmere på dette. Mer spesifikt skal forskerne finne ut av om tett befolkede områder vil bli hardere rammet av styrtregn i årene fremover. If har stor interesse av å vite mer om utviklingen for å kunne forebygge skader. Vi støtter derfor forskningen økonomisk. SUPER er også tildelt Toppforsk-midler.

Miljøarbeid i bransjen

Mange nordiske forsikringsselskaper ser utover sin egen organisasjon i miljøarbeidet. Et eksempel er lansering av forsikringsprodukter med miljøprofil. Livsforsikringsselskaper har dessuten bidratt til økt miljøorientering i kapitalforvaltning.

Tidligere rapporter