Vedovner til Tanzania

Vi har siden 2012 støttet et nytt klimaprosjekt i India som deler ut energieffektive vedovner til matlaging. Summen tilsvarer kostnaden for kulldioksid If slipper ut i Norden. Fra 2015 har vi gått fra India til tilsvarende prosjekt i Tanzania.

Omtrent 37 millioner av Tanzanias 47,8 millioner innbyggere bruker tre som brensel til matlaging. Røykutvikling innendørs fører til 20.000 dødsfall i året.

Med de energieffektive ovnene forbedres livskvaliteten til brukerne betraktelig. De trenger ikke å bruke mange timer hver dag til å samle ved. I stedet kan mer tid bli brukt på skole og utdanning.

– Klimaprosjektet er viktig for If og styrker vår rolle i miljødebatten. Prosjektet gjennomføres parallelt med vårt viktigste arbeid, som er å redusere våre egne utslipp. Den største delen av dette kommer fra flytrafikken, sier Mats Nordenskjöld som er Head of Public Affairs i If.

– Investeringen i vedovner har mange fordeler, ikke minst fordi det er helsefremmende for befolkningen. Ofte er det kvinner og barn som lider mest fra den skadelige røyken som produseres av gamle og dårlige vedovner innendørs, sier han.

– Det er også bra for miljøet at den nye vedovnen fører til lavere utslipp av karbondioksid, sier Nordenskjöld.

Støtten til de energieffektive vedovnene har gjort en stor forskjell i fattige landsbyer i India, siden prosjektet startet i 2013.

Prosjektet er et såkalt Gold Standard-prosjekt, som er en internasjonalt anerkjent sertifiseringsstandard utviklet i samarbeid med WWF. Standarden sikrer et prosjekt med høye krav til utslippsreduksjon. Det er kjent for å legge vekt på kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar. I tillegg til WWF, står over 70 miljøorganisasjoner over hele verden bak Gold Standard.​