SBTi har godkjent Ifs kortsiktige klimamål

– Vi ønsker at målene våre skal ha så stor innvirkning som mulig. Ved å sette vitenskapsbaserte mål og inkludere frivillige reduksjonstiltak for skadeoppgjørsvirksomheten håper vi å gå foran med et godt eksempel for andre forsikringsselskaper, sier konsernsjef Morten Thorsrud.

Ifs kortsiktige klimamål har blitt validert av Science Based Targets initiative (SBTi). If slutter seg dermed til de mer enn 4000 selskapene over hele verden som har fått godkjent klimamål av den anerkjente, internasjonale bærekraftsorganisasjonen.

Morten Thorsrud, CEO i If.

Frivillige mål for skadeoppgjørsvirksomheten

Konsernsjef Morten Thorsrud i If har ventet spent på godkjenningen.

– Klimaendringene er en globalt viktig sak som krever alles umiddelbare oppmerksomhet. Vi ønsker å gjøre vår del, og vi støtter overgangen ved å sette ambisiøse og vitenskapsbaserte mål som er i tråd med Parisavtalen. Godkjenningen fra SBTi er en viktig milepæl på denne reisen, sier han.

If er Nordens største skadeforsikringsselskap med virksomhet i hele Norden og Baltikum. Selskapet sendte inn forpliktelsen sin til å sette kortsiktige, vitenskapsbaserte mål til SBTi i 2021.


Ifs investeringsportefølje på rundt 120 milliarder svenske kroner representerer majoriteten av Ifs totale klimagassutslipp, og som finansinstitusjon er If pålagt å sette mål for selskapets investeringer. If har valgt å ta dette ett skritt videre ved å også definere mål for skadeoppgjørsvirksomheten, selv om det ikke er krav om det. Skadeoppgjør utgjør en betydelig del av Ifs totale utslipp, siden If kjøper varer og tjenester for mer enn 11 milliarder svenske kroner innen motor- og eiendomssegmentet hvert år.

– Det er helt avgjørende at vi gjør alt vi kan for å redusere klimagassutslippene. Vi kan gjøre en viktig forskjell ved å stille krav til og støtte leverandørene vi bruker i forbindelse med skadeoppgjør, slik at de får større fokus på bærekraft – for eksempel ved å redusere materialbruken, og ved å reparere og gjenbruke i stedet for å bruke nye deler. Derfor ønsker vi å inkludere skadeoppgjørsvirksomheten i målsettingen vår, sier konsernsjef Morten Thorsrud.

SBTis veiledning for vitenskapsbaserte mål for finanssektoren

Finansinstitusjoner skal sette mål som inkluderer:

Scope 1: Direkte utslipp fra egne eller kontrollerte kilder, for eksempel firmabiler.

Scope 2: Indirekte utslipp fra innkjøpt strøm, oppvarming, damp og kjøling, for eksempel oppvarming og kjøling av kontorer.

Scope 3: Investerings- og utlånsvirksomhet.

Targets set by If: Reduce emissions by 42,5% by 2023 when it comes to company cars and using energy. Also indirect emissions. If commits that 30% of suppliers by spend covering purchased goods will have science based targets by 2028.
Targets set by If.

Dette er målene som If har satt:

Scope 1: Direkte energi

Redusere utslipp med 48 % innen 2030

Her stammer Ifs utslipp fra firmabiler. If skal redusere utslippene fra 132 tonn CO2e i basisåret 2020 til 69 tonn innen 2030 ved blant annet å bytte ut bensin- og dieselbiler med elbiler.

Scope 2: Indirekte energi

Redusere utslipp med 42% innen 2030

Utslipp fra bruk av elektrisitet, oppvarming og kjøling av Ifs kontorer skal reduseres fra 1488 tonn CO2e i basisåret 2020 til 863 tonn CO2e innen 2030. Dette skal oppnås ved å bytte til grønn fjernvarme ved kontoret vårt i Helsinki og bruke fornybar elektrisitet ved kontorene våre i Baltikum.

Elektrisiteten vi kjøper til de største kontorene våre i Norden, kommer allerede fra fornybare kilder.

Scope 3: Andre indirekte utslipp

Scope 3 dekker 15 utslippskategorier. For finanssektoren er investeringer den eneste obligatoriske kategorien. If har frivillig inkludert reduksjon av utslipp fra innkjøpte varer og tjenester.

Investeringer medførte 433 000 tonn CO2e-utslipp i 2020*. Ifs porteføljemål omfatter 85% av selskapets totale investeringer og utlån per 2020**. If bruker temperaturvurdering for å sette mål for børsnoterte aksjer, selskapsobligasjoner, fond og ETFer, for eksempel:  

  • If forplikter seg til å tilpasse porteføljens scope 1+2 temperaturscore per investert verdi i børsnoterte aksjer, selskapsobligasjoner, fond og ETFer fra ​2,52​ °C i 2020 til ​2,04​ °C i 2027.  

Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med skadeoppgjør førte til utslipp av nesten 90 000 tonn CO2e i 2020. Fra 2020 må alle leverandører i forbindelse med skadeoppgjør og konserntjenester overholde Ifs etiske retningslinjer for leverandører. If har nå frivillig også satt mål for leverandørengasjement for innkjøpte varer og tjenester for å redusere utslipp fra skadeoppgjør:

  • If har bestemt at 30 % av leverandørene, basert på forbruk i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester, skal ha vitenskapsbaserte mål innen 2028.

– Behandling av skadeoppgjør er kjernen i virksomheten vår. Vi kjøper materialer og tjenester for mer enn 11 milliarder svenske kroner hvert år, og vi behandler mer enn én million skadeoppgjør innen kjøretøy- og eiendomssegmentet. Det fører indirekte til en betydelig del av utslippene våre, og vi kan helt klart gjøre noe med dette ved å oppfordre leverandørene våre til å sette ambisiøse klimamål, sier Thorsrud.

Philip Thörn, Head of Sustainability

Head of Sustainability Philip Thörn er enig.

– Ved å aktivt be om innovative løsninger, ressurseffektivitet, åpenhet og ansvarlighet fra leverandørene våre har vi som mål å minimere den negative påvirkningen vår og stimulere til bærekraftig produksjon og forbruk. Strenge krav kombinert med tett samarbeid med leverandørene og partnerne våre gjør at vi kan utvikle virksomheten vår, samtidig som vi bidrar til en mer bærekraftig utvikling, sier Thörn.

Han legger til:

– Vi mener at forsikringsbransjen bør ha større fokus på klimapåvirkningen fra denne delen av virksomheten, og vi er glade for å kunne gå utover kravene fra SBTi.

If reparerer og resirkulerer allerede nesten 3500 tonn plast og metall ved reparasjon av kjøretøy årlig.

– Målet vårt er at reduksjonen vår skal ha så stor effekt som mulig. Vi mener at den mest ambisiøse måten å sikre dette på er å bli med i SBTi og sette vitenskapsbaserte mål. Som Nordens ledende forsikringsselskap håper vi å gå foran med et godt eksempel for andre, sier Thorsrud.

Ifs neste skritt blir å oppdatere retningslinjer og rammeverk for å støtte reduksjonen av klimagassutslipp (GHG).


Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets-initiativet er et samarbeid mellom FNs Global Compact, World Resources Institute, Verdens naturfond (WWF) og CDP.

Initiativet tilrettelegger for ambisiøse klimatiltak i privat sektor ved å be organisasjoner sette sektorspesifikke, vitenskapsbaserte mål for å redusere utslipp på en målbar og standardisert måte. Målene er vitenskapsbaserte hvis de er i tråd med det den nyeste klimaforskningen mener er nødvendig for å nå målene i Parisavtalen.

Fullstendig liste over Ifs investeringsmål på: Companies taking action – Science Based Targets.