Klimakompensasjon

gjennom globale forpliktelser

Energieffektive vedovner

Vi har siden 2012 støttet et nytt klimaprosjekt i India som deler ut energieffektive vedovner til matlaging. Summen tilsvarer kostnaden for kulldioksid If slipper ut i Norden. Fra 2015 har vi gått fra India til tilsvarende prosjekt i Tanzania.

Det handler om en moderne og effektiv matovn som minsker belastningen på klimaet. Sammenlignet med en vanlig vedovn reduserer den avskogingen, og dermed utslippet av klimagasser med 60 prosent. Mindre belastning på skogen fører blant annet til færre flommer, at færre arealer tørker ut og at mer CO2 bindes i skogsområder.

Les mer om prosjektet

If investerer 1,3 millioner SEK i prosjektet, og dette inkluderer distribusjon av ovnene. Prosjektet er et såkalt Gold Standard-prosjekt, som er en internasjonal sertifiseringsstandard utviklet i samarbeid med blant annet WWF. Standarden garanterer at prosjektet har høye krav til reduksjon av utslipp, og står for kvalitet, bærekraft og sosialt ansvar. Ved siden av WWF står 70 miljøorganisasjoner verden over bak Gold Standard.

Tidligere rapporter