Meld motor-og girskade båt

Her melder du raskt og enkelt motor-og girskade på båt. 

  • Spar tid og unngå telefonkø
  • Meld når det passer deg
  • Vår skademelding på nett får høy karakter
Jeg vil starte å melde skade

Slik gjør du:

1. Start med å melde skaden. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. 

3. Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID / BankID på mobil
  • Båttype/-merke 
  • Dersom du har bilder av skadene, ha disse klar for opplasting 

Ved mekaniske skader på båt

Du må ha båtforsikring med tilleggsforsikring for Motor- og girskade for å få dekket kostnader til reparasjon av mekaniske skader. En mekanisk skade er skade på motor, gir og drivverk, uten at dette skyldes en ytre hendelse.

Skader som er følge av en ytre hendelse kan eventuelt dekkes av Kasko eller Super. Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider.

Hva dekker båtforsikringen?

Spørsmål vi ofte får ved mekaniske skader