Meld kollisjon eller sammenstøt

Har du hatt et uhell med båten? Meld skaden raskt og enkelt på nett, så hjelper vi deg videre.

  • Spar tid og unngå telefonkø
  • Meld når det passer deg
  • Vår skademelding på nett får høy karakter
Jeg vil starte å melde skade

Slik gjør du:

1. Start med å melde skaden. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre. 

2. Finn nærmeste egnet verksted og få en reparatør til å vurdere skadeomfanget og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen.

3. Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID/BankID på mobil
  • Båttype/-merke 
  • Navn og fødselsår på føreren av båten
  • Ved sammenstøt med annen båt, navn på annen fører 
  • Har du bilder av skadene, ha disse klar for opplasting 
  • Har du utfyllende forklaring eller skisse, ha dette klart for opplasting

Nyttig å vite ved sammenstøt og kollisjoner

Hvis du er ansvarlig for en skade på andre

Alle som har båtforsikring hos oss, har ansvarsforsikring som en del av forsikringen. Ansvarsforsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som du som båteier kan pådra seg, som følge av skade på en annen person eller ting. Forsikringen gjelder også hvis andre som bruker båten pådrar deg ansvar. Du må ha kasko- eller Superforsikring for at skader på egen båt skal dekkes.

Vi anbefaler at du og den andre parten skriver en felles forklaring som beskriver hendelsen i detalj. Informasjon om navn, båtenes hastigheter, værforhold og bruk av lanterne, er relevant å få med. Bilder fra skadestedet og en skisse som viser hendelsen vil være av stor nytte.

Hvis andre har skadet båten din

Hvis du har kasko- eller Superforsikring har du dekning for skader på egen båt hos oss. Vi vil da håndtere saken for deg. Vi vil ha dialog med den andre partens forsikringsselskap for å avklare ansvarsforholdet. Uten kasko- eller Superforsikring har du ikke dekning for skader på egen båt hos oss. Du må da ha direkte dialog med den andre partens forsikringsskap om erstatning for skadene.

Ofte stilte spørsmål ved sammenstøt og kollisjon