Kollisjon eller sammenstøt

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Meld skade

Ved sammenstøt og kollisjon

1. Start med å melde skaden. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen.

3. Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID/BankID på mobil
  • Båttype/-merke 
  • Navn og fødselsår på føreren av båten
  • Ved sammenstøt med annen båt, navn på annen fører 
  • Dersom du har bilder av skadene, ha disse klar for opplasting 

Nyttig å vite ved sammenstøt og kollisjoner

Hvis du er ansvarlig for en skade på andre

Hvis du har ansvarsforsikring dekker vi erstatningskrav du kan motta, hvis du er uheldig å skade en annen person, båt eller ting. Hvis du har delkasko, kasko – eller Superforsikring har du ansvarsforsikring som en del av forsikringen. Du må ha kasko- eller Superforsikring for at skader på egen båt skal dekkes.

Hvis andre har skadet båten din

Hvis du har kasko- eller Superforsikring har du dekning for skader på egen båt hos oss. Vi vil da håndtere saken for deg. Vi vil ha dialog med den andre partens forsikringsselskap for å avklare ansvarsforholdet. Uten kasko- eller Superforsikring har du ikke dekning for skader på egen båt hos oss. Du må da ha direkte dialog med den andre partens forsikringsskap om erstatning for skadene.

Spørsmål vi ofte får ved sammenstøt og kollisjon