Sammenstøt og kollisjon

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Start med å melde skaden på nett. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Kontakt verksted

Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer skadeomfanget.

3. Skaden repareres

Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Nyttig å vite ved sammenstøt og kollisjoner

Hvis du er ansvarlig for en skade på andre:

Hvis du har ansvarsforsikring dekker vi erstatningskrav du kan motta, hvis du er uheldig å skade en annen person, båt eller ting. Hvis du har delkasko, kasko – eller Superforsikring har du ansvarsforsikring som en del av forsikringen. Du må ha kasko- eller Superforsikring for at skader på egen båt skal dekkes.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss.

Hvis andre har skadet båten din:

Hvis du har kasko- eller Superforsikring har du dekning for skader på egen båt hos oss. Vi vil da håndtere saken for deg. Vi vil ha dialog med den andre partens forsikringsselskap for å avklare ansvarsforholdet. Uten kasko- eller Superforsikring har du ikke dekning for skader på egen båt hos oss. Du må da ha direkte dialog med den andre partens forsikringsskap om erstatning for skadene.

Se hva båtforsikringen dekker ved sammenstøt og kollisjon

Ansvarsforsikringen dekker

  • Erstatningskrav fra andre.

Kaskoforsikringen dekker:

  • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
  • Slep til nærmeste verksted, hvis skaden er så stor at du ikke kan kjøre båten til verkstedet selv.

Dersom du har utvidet båtforsikringen til Superforsikring dekkes i tillegg:

  • Ferieavbrudd dersom du må avlyse en planlagt båtferie om sommeren på grunn av at båten ikke er sjødyktig.
  • Kostnader til reise til bestemmelsestedet/ hjemreise for fører og passasjerer etter skade.
  • Merutgifter for å hente båten etter reparasjon.

Se hva båtforsikringen ikke dekker

  • Gamle skader
  • Verdiforringelse

Din egenandel

Da du kjøpte båtforsikringen bestemte du selv hvilken egenandel du ville ha. Du finner din valgte egenandel på Mine sider

Spørsmål vi ofte får

Hvilke verksteder kan jeg bruke?

Det er du som båteier som velger verksted. Er du i tvil etter å ha rådført deg med verksteder du har tidligere erfaring med, kan du gjerne ta kontakt med oss for tips om aktuelle verksteder.

Kommer det takstmann fra If?

I de fleste sakene avklares kostnadene ved at verkstedet sender prisoverslag til oss. Noen ganger benyttes takstmann. Når takstmann benyttes vil han/hun ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og oppfølging, eventuelt i samarbeid med deg.

Hvem bestiller reparasjon?

Det er alltid båteier som er oppdragsgiver til verkstedet og må bestille reparasjonen.

Hvor lang tid tar det vanligvis å få båten reparert?

Det er dessverre slik at de fleste skadene skjer om sommeren. Det er et begrenset antall verksteder og dermed begrenset kapasitet. Spesielt om sommeren vil det være ventetid på verkstedene. Det kan være smart å avklare forventet reparasjonstid før reparasjonen starter.

Kan jeg reparere skaden selv?

Vi er opptatt av at skader utbedres på en fagmessig god måte. Likevel ser vi at noen ønsker å utbedre skadene på egen hånd, mot en kontantutbetaling fra oss. Denne utbetalingen vil da ta utgangspunkt i hva en reparasjon ville kostet på et verksted.

Lønner det seg å bruke forsikringen?

Det er ikke bonustap på båtskader på samme måte som ved en bilskade. Dersom skaden er høyere enn egenandelen vil det lønne seg å bruke forsikringen.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding