Sammenstøt og kollisjon

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du får hjelp på 1-2-3

  • 1. Meld skaden

    Start med å melde skaden på nett. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

  • 2. Kontakt verksted

    Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen.

  • 3. Skaden repareres

    Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Nyttig å vite ved sammenstøt og kollisjoner

Hvis du er ansvarlig for en skade på andre:

Hvis du har ansvarsforsikring dekker vi erstatningskrav du kan motta, hvis du er uheldig å skade en annen person, båt eller ting. Hvis du har delkasko, kasko – eller Superforsikring har du ansvarsforsikring som en del av forsikringen. Du må ha kasko- eller Superforsikring for at skader på egen båt skal dekkes.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss.

Hvis andre har skadet båten din:

Hvis du har kasko- eller Superforsikring har du dekning for skader på egen båt hos oss. Vi vil da håndtere saken for deg. Vi vil ha dialog med den andre partens forsikringsselskap for å avklare ansvarsforholdet. Uten kasko- eller Superforsikring har du ikke dekning for skader på egen båt hos oss. Du må da ha direkte dialog med den andre partens forsikringsskap om erstatning for skadene.

Spørsmål vi ofte får