Besøk fra utlandet

Forsikring for bedriftens gjester fra utlandet er et tilbud vi har til våre bedriftskunder, som har behov for å forsikre gjester i den tiden de er på besøk.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Når gjelder forsikringen?

Denne forsikringen gjelder fra man kommer inn i Schengen-området og til man forlater Schengen-området etter endt besøk, og tilfredsstiller visumkravene for innreise til Norge.

  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen alarmsentral gir deg hjelp i hele verden 24/7
Forsikringens innhold Ingår inte

Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved innreise med inntil kr 2 500 per person.

Ingår

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 25 000 per person. Penger erstattes med inntil kr 3 000, pass og billetter med inntil kr 10 000, verdigjenstander med inntil kr 15 000 pr person og enkeltgjenstander med inntil kr 10 000 pr skadetilfelle.

Ingår

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall under besøksoppholdet, med inntil kr 500 000.

Ingår

Dekker merutgifter til hjemtransport etter sykdom, ulykke eller dødsfall med inntil kr 200 000.

Ingår

Ingår inte

Ingår inte

Hva kan vi hjelpe deg med