Besøk fra utlandet

Forsikring for bedriftens gjester fra utlandet som har behov for forsikring i den tiden de er på besøk.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder for gjester som tilfredsstiller visumkravene for innreise til Norge, fra gjesten ankommer til den forlater Schengen-området etter endt besøk.

  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen assistansesentral gir deg hjelp i hele verden 24/7
Forsikringens innhold Ingår inte

Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved innreise med inntil kr 2 500 per person.

Ingår

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 25 000 per person. Penger erstattes med inntil kr 3 000, pass og billetter med inntil kr 10 000, verdigjenstander med inntil kr 15 000 pr person og enkeltgjenstander med inntil kr 10 000 pr skadetilfelle.

Ingår

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom, /ulykkesskade/dødsfall under besøksoppholdet, med inntil kr 500 000.

Ingår

Dekker merutgifter til hjemtransport etter sykdom, ulykke eller dødsfall med inntil kr 200 000.

Ingår

Ingår inte

Ingår inte