Frosne rør og andre vannskader

Hvis du har fått skade som følge av vannlekkasje, frost eller annen tilstopping av rør tilknyttet hytta eller boligen din.

Meld skade

Vi hjelper deg på 1-2-3

1. Meld skaden til oss. Vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid. Hvis nødvendig, sender vi en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden. 

2. Hvis du har hatt besøk av en av våre samarbeidspartnere, sender de oss en  rapport fra befaringen. Når vi har fått rapporten, tar vi kontakt med deg for å avtale veien videre.   

3. Når skaden er utbedret, får du en faktura på egenandelen din. Resten av regningen sender håndverkerne til oss.  

Har du frost i utvendige vann-/avløpsledninger?

Har du hus- eller hytteforsikring hos oss dekker den dokumenterte utgifter til tining, eller annen tilrettelegging, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes. Du får erstatning på inntil 50 000 kroner. Husk at din avtalte egenandel vil komme til fradrag, og er den andel av utgiftene som du selv må betale.

Råd om hva du selv kan gjøre

Nyttig å vite ved vannskade

Hvis uhellet først er ute, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart du kan. Dette gir oss mulighet til å hjelpe deg på en best mulig måte, og det kan gi gode muligheter for å begrense skadene hos deg. Vi og våre samarbeidspartnere kan tilby hjelp på kort varsel, uansett hvor skaden skjer.

Hva kan du gjøre ved frost i utvendige vann-/avløpsledninger?

Kontakt rørlegger, og be om en vurdering. Sjekk om det er hensiktsmessig å forsøke tining av ledningen din. I en del tilfeller må det velges alternative løsninger til tining dersom telen er for dyp eller kostnadene til tining blir for store. Før tining iverksettes vil det derfor ofte være lurt å få avklart: 

  • hvor dypt telen går i forhold til rørenes dybde
  • hvor langt rørstrekket som skal tines er
  • hvilke kostnader som kan forventes

Mulige alternative løsninger kan være å få tilkjørt vann til eiendommen, koble på midlertidig vannledning til naboeiendommer som har vann, Ta derfor kontakt med kommunen eller lokale rørleggere. Disse har ofte kunnskap om hva som kan være mulige løsninger der du bor. Rørlegger kan ofte gi deg gode råd til hvordan du selv kan holde rørene åpen.

Dersom det ikke er mulig å skaffe vann, kan det bli nødvendig å finne annen midlertidig bolig. Vi ber i så tilfelle om at du tar kontakt med oss for å avklare hva forsikringen kan dekke av slike utgifter. 

Hva kan du gjøre ved frost inne i huset?

Hvis du allerede har avdekket frost på rør inne i boligen, tyder det på at det har vært for lite varme på. Heldigvis er det noen tilfeller hvor du kan løse problemet selv, før du eventuelt kontakter rørlegger:

  • Skru opp tilstrekkelig varme i området som er frosset.
  • Det er viktig å varme opp forsiktig, for å unngå unødvendig stress på ledningen.
  • Hvis frosten har gjort skader på ledningen, er det fint å være tilstede under selve tiningen.
  • Vær ekstra oppmerksom på frosne blandebatteri og andre vanntilkoblede maskiner. Disse tåler sjelden at det blir frost, og kan enkelt få skader.
  • Hvis problemet ikke løser seg, ta kontakt med rørlegger.

Spørsmål vi ofte får om vannskade

Fant du det du lette etter?

Var informasjonen tydelig og lett å finne?

Hva savner du?

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

Vi svarer ikke på tilbakemeldinger, men bruker dem til å forbedre nettsidene våre. For andre henvendelser, kontakt kundeservice