Egeninnsats ved skade

Er du ivrig på å komme i gang med reparasjonen raskt, og har kompetanse og mulighet til å gjøre en del selv, finner du informasjon om hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg nedenfor.

Dokumentasjon vi trenger fra deg ved eget arbeid

Lag en beskrivelse av skadene. 

Beskriv:

 • Skader på bygning: Vis gjerne til hvilke type bygg som er skadet, hvilke rom som er skadet i bygget, skader på tekniske installasjoner og lignende. Lag gjerne en enkel skisse over bygningsarealet som er skadet, hvis du har mulighet til det.
 • Skader på innbo: Lag deg en oversikt over hva som er ødelagt. Ikke kast noe før det er avtalt med oss eller våre håndverkere.
 • Eventuelle skader på uteareal innenfor din tomt.
 • Hva du har gjort av egeninnsats og hvor mange timer du har brukt. 
 • Innhent gjerne pris på reparasjon av dine innvendige bygningsskader, hageanlegg og så videre. Kontakt gjerne et firma dersom du selv ikke er bygningskyndig og kan beskrive kostnadene.
 • Ha fargebilder som viser skadene, gjerne oversiktsbilder og bilder som viser skadeomfanget.

Så snart du har anledning, send beskrivelsen til oss

Arbeider som kan igangsettes av deg:

 • Hvis det er behov for rørlegger/elektriker til å se over installasjoner som har stått i vann, kan dette bestilles og iverksettes.
 • Hvis du har fått pris på innvendige reparasjoner og har beskrevet skadeomfanget etter punktene om dokumentasjon, er det ikke noe i veien for å gå i gang med å reparere skadene selv.
 • Ikke kast noe før vår håndverker har vært på stedet. Det kan forenkle vurderingene vi gjør.

Viktige forbehold

Vær obs på at det kan være skader som ikke dekkes av forsikringen.

De vanligste forbeholdene er:

 • Bygningene som er skadet og innboet må ha egen forsikring for at skadene skal kunne dekkes. Hageanlegget tilknyttet boligforsikringen er da også forsikret for skader etter flom. Da ser vi på hvor tomtegrensen går, og arealet kan ikke være større enn 5 dekar. Skadene må være innenfor dette arealet.
 • I en del tilfeller skades spredegrøfter/-ledninger, overvannsledninger, avling, brønner,  og for øvrig veier og arealer som ikke er innenfor eget tomteareal. Dette er ikke dekket.
 • Drenering dekkes i utgangspunktet dersom skaden skyldes flom, men ikke dersom skaden skyldes overvann.
 • Småbåter og ting i disse dekkes ikke.
 • Det trekkes aldersfradrag ved erstatning av innbo som ikke er nytt.
 • Egenandelen trekkes fra i det endelige oppgjøret til deg.

Endelig erstatningssum

Vi vil ta en total gjennomgang av det du sender krav på før vi kan komme fram til endelig erstatningssum. Du bør likevel ta med det du ønsker å få vurdert av oss i kravet. Hvis du lurer på noe i skadesaken, kan du bare ta kontakt med oss via Mine sider.