Hvilke land omfattes av EU, EØS, Schengen og Storbritannia?

I ulike sammenhenger refereres det til EU, EØS, Schengen og Storbritannia. Det kan være komplisert og forvirrende, men her gir vi deg en oversikt over hvilke land som inngår i de ulike definisjonene.

Schengen-samarbeidet består av EUs medlemsland med unntak av Irland, Romania, Bulgaria og Kypros. I tillegg deltar fire land som ikke er medlemmer av EU: Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.  

Fra 2021 er ikke Storbritannia medlem av EU og inngår heller ikke i EØS eller Schengen-samarbeidet. 

Helårs reiseforsikring
Vår helårs reiseforsikring sikrer deg på store og små reiser i hele verden.

Kjøp helårs reiseforsikring

EU, EØS, Schengen og Storbritannia

Land EU EØS Schengen Storbritannia

Belgia

Ingår Ingår Ingår

Bulgaria

Ingår Ingår checkmark

Danmark

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

England
Ingår

Estland

Ingår Ingår Ingår

Finland

Ingår Ingår Ingår

Frankrike

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Gibraltar

Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår

Hellas

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Irland

Ingår Ingår
Ingår inte

Island


Ingår Ingår

Italia

Ingår Ingår Ingår

Kroatia

Ingår Ingår Inkludert

Kypros

Ingår Ingår

Latvia

Ingår Ingår Ingår

Liechtenstein


Ingår Ingår

Litauen

Ingår Ingår Ingår

Luxemburg

Ingår Ingår Ingår

Malta

Ingår Ingår Ingår

Monaco (indirekte medlem gjennom Frankrike)

Inkludert


Nederland

Ingår Ingår Ingår

Nord-Irland
Ingår

Norge


Ingår Ingår

Polen

Ingår Ingår Ingår

Portugal

Ingår Ingår Ingår

Romania

Ingår
Inkludert

Skottland
Ingår

Slovakia

Ingår Ingår Ingår

Slovenia

Ingår Ingår Ingår

Spania

Ingår Ingår Ingår

Sverige

Ingår Ingår Ingår

SveitsIngår

Tsjekkia

Ingår Ingår Ingår

Tyskland

Ingår Ingår Ingår

Ungarn

Ingår Ingår Ingår

Østerrike

Ingår Ingår Ingår

Wales
Ingår


Hva vil du gjøre nå?