Ekspedisjonstillegg

Skal du på en spesielt risikofylt reise, trenger du ekspedisjonstillegg til reiseforsikringen din. Risikofylte turer kan for eksempel være til områder hvor det er dårlig infrastruktur, langt til nærmeste sykehus, eller vanskelig å få tak i helsepersonell eller transport.

Ring oss på + 47 21 49 24 00

Du må ha helårs reiseforsikring eller enkeltreiseforsikring hos oss for å kjøpe ekspedisjonstillegg. Ekspedisjonstillegget sørger for at reiseforsikringen også gjelder på en reise med høyere risiko for skade. Ekspedisjonsforsikring dekker ikke søk og redning (SAR) på ekspedisjonen.

Eksempler på ekspedisjoner man trenger tilleggsforsikring for:

  • Kryssing eller skiturer på Grønland
  • Krysse Atlanterhavet i seilbåt
  • Sykling gjennom Sahara
  • Turer i Antarktis, Arktis, Sibir, Nord-Canadas villmark og Amazonas
  • Turer i Himalaya, Andesfjellene, eller andre utilgjengelige fjellområder
  • Turer på fjell eller i områder over 5000 meter over havet.

Ekspedisjoner krever omfattende planlegging og organisering. Kontakt oss for pris på ekspedisjonstillegg på  +47 21 49 24 00

Skal du reise til Svalbard og har planer om å oppholde deg utenfor Sysselmesterens sikkerhetssone? Da kan du lese mer om forsikringen her.