Ekspedisjonstillegg

Skal du på en ekstra risikofylt reise? Da trenger du et ekspedisjonstillegg til reiseforsikringen din. Dette kan for eksempel være til områder hvor det er dårlig infrastruktur, langt til nærmeste sykehus eller vanskelig å få tak i helsepersonell.

Ring oss på + 47 21 49 24 00

Til info: Du må ha helårs reiseforsikring eller enkeltreiseforsikring hos oss for å kunne kjøpe ekspedisjonstillegg. Ekspedisjonstillegget sørger for at reiseforsikringen også gjelder på en reise med høyere risiko for skader og uhell.

Ekspedisjonstillegget omfatter ikke kostnader til søk og redning (SAR) på ekspedisjonen. Sjekk med reisearrangøren din om SAR inngår i reisens pris eller om du selv må kjøpe det lokalt i området ekspedisjonen foregår.

Eksempler der du trenger ekspedisjonstillegg:

  • Kryssing eller skiturer på Grønland
  • Kryssing av Atlanterhavet i seilbåt
  • Sykling gjennom Sahara
  • Turer i Antarktis, Arktis, Sibir, Nord-Canadas villmark og Amazonas
  • Turer i Himalaya, Andesfjellene eller andre utilgjengelige fjellområder
  • Turer på fjell eller i områder over 5 000 m.o.h.

Kontakt oss for pris og mer informasjon om ekspedisjonstillegget på telefon  +47 21 49 24 00. Skal du reise til Svalbard og har planer om å oppholde deg utenfor Sysselmesterens sikkerhetssone? Da må du ha egen Søk og redningsforsikring på Svalbard.