Hvordan forebygge yrkesskader og forebygge yrkessykdommer

Riktig forebygging handler om å være i forkant av arbeidsulykker. Du gjør dette sammen med de ansatte ved:

 • Vurder risikoen i virksomheten din
 • Analysere ulykker og nesten-ulykker
 • Bygge et godt sikkerhetsklima
 • Årlig arbeidsmiljødiskusjon
 • Få den beste yrkesskadebehandlingen

Vurder risikoen i virksomheten din

Arbeidstilsynet har utarbeidet arbeidsmiljøveiledninger for hver bransje. De beskriver de viktigste helse- og sikkerhetsproblemene og arbeidsprosessene der problemene vanligvis oppstår. Guidene gir også generelle råd om hvordan du løser problemene. Det er et godt verktøy for et bedre arbeidsmiljø og for å jobbe med din arbeidsplassvurdering.

Analyser arbeidsulykker og nesten-ulykker

Du er kun forpliktet til å rapportere arbeidsrelaterte ulykker som resulterer i fravær eller er kvalifisert for kompensasjon.

 • Analyser årsakene til disse hendelsene
 • Utarbeide handlingsplaner
 • Informasjon til ansatte

Registrering av en arbeidsulykke løser ikke i seg selv arbeidsmiljøproblemet som var årsaken til ulykken. Men ved å registrere arbeidsrelaterte ulykker, inkludert de uten fravær og nesten-ulykker, kan du tilrettelegge bedre på arbeidsplassen:

 • Effektivt arbeidsmiljøarbeid
 • Forbedre sikkerhetsklimaet
 • og dermed forhindre nye ulykker.

Bygg et godt sikkerhetsklima

Det vil si å gjøre en aktiv innsats med organisering av arbeidet, og tekniske løsninger for instruksjon og dialog om sikkerhetsspørsmål.

Forebygg skader

En fast del av sikkerhetsarbeidet er en strukturert og systematisk gjennomgang av arbeidsmiljø og sikkerhetsforhold på hele arbeidsplassen.

Ved å gjennomføre sikkerhetsgjennomgang bidrar du til å sikre en høy standard på arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøgruppen må overvåke at arbeidsmiljøet i sitt område er i orden, blant annet at alle vet og bruker de nødvendige sikkerhetstiltakene.

Kollegaer som flytter inn kontoret

Lag en årlig arbeidsmiljødiskusjon

Hvert år bør dere gjennomføre en arbeidsmiljødiskusjon som inneholder:

 • Organisering av innhold for det kommende års samarbeid om helse og sikkerhet
 • Bestemme hvordan samarbeidet skal gjennomføres
 • Vurdere om foregående års mål er nådd
 • Bestemme det kommende års samarbeid

Hvis bedriften har mindre enn 10 ansatte og ikke har en arbeidsmiljøorganisasjon, bør dere diskutere om det er nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøet i bedriften.

Hvordan forebygge arbeidsskader og sikre medarbeiderne dine

Selv om vi gjør alt vi kan for å forebygge yrkesskader vil det gå galt noen ganger allikevel. Vi har forsikringer som gjør at du og medarbeiderne dine er beste mulig sikret hvis noe skjer: