Helår Norden – reiseforsikring for Norden

Vi i If Europeiske tilbyr en valgfri midlertidig begrensning på din helårs reiseforsikring, kalt Helår Norden. Med Helår Norden er du dekket for reiser i hele Norden, men ikke resten av verden.

Les mer om Helårs reiseforsikring

Reiseforsikringen Helår Norden dekker

 • Reiser i hele Norden. Gjelder ikke på hjemmeadresse eller på arbeids-/studiested.
 • 45 (Standard) eller 60 (Super) sammenhengende reisedager.
 • Avbestilling av reiser i Norden.
 • Akutt og uventet sykdom på reiser i Norden, f.eks. transport og overnattingsutgifter, eller hjemreise som følge av alvorlig akutt og uventet sykdom i nær familie.
 • Skader eller tap av personlige eiendeler/gjenstander man har med på reiser i Norden.
 • Forsinkelser på reiser i Norden.
 • Behandlingsutgifter ved ulykkesskader i Norden.
 • Superforsikringen dekker i tillegg uhellsskader på blant annet mobil, samt egenandel ved skade på leiebil i Norden.

Hvis du ønsker den midlertidige begrensningen Helår Norden på din Helårs reiseforsikring, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på tlf 21 49 24 00.

Vær oppmerksom på dette:

 • Den midlertidige begrensningen Helår Norden anbefales kun for deg som med sikkerhet vet at du, eller familiemedlemmer som er omfattet av forsikringen, ikke skal reise utenfor Norden. Er du redd for å glemme å endre forsikringen før du skal betale eller ut å reise utenfor Norden, bør du ha Helårs reiseforsikring som gjelder i hele verden.
 • Kjøper du en reise til et område utenfor Norden, må du ha helårs reiseforsikring som dekker reiser i hele verden før første innbetaling av reisekostnaden. Dette for at reiseforsikringen skal dekke en eventuell avbestilling.
 • Hvis du kun ønsker å være forsikret på selve reisen til et område utenfor Norden, må du endre reiseforsikringen til å gjelde hele verden før du reiser hjemmefra. Du vil ellers ikke være dekket på reiser utenfor Norden.
 • Du kan når som helst kontakte oss og fjerne begrensningen Helår Norden slik at forsikringen dekker reiser i hele verden.
 • Helår Norden er en valgfri midlertidig begrensning vi tilbyr til redusert pris. Fra ditt neste hovedforfall vil vi fjerne begrensningen «Norden» slik at forsikringen vil gjelde på reiser i hele verden. Vi vil varsle deg på e-post i forkant av denne endringen, slik at du vet fra hvilket tidspunkt du har forsikring som dekker reiser i hele verden. Endringen til dekningsområde «verden», vil fremgå av forsikringsdokumentene du mottar i forkant av ditt hovedforfall.
 • Reiser i Norden defineres til Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland. Forsikringen dekker ikke ekspedisjoner i Norden, eller søk og redning på Svalbard.
 • Helår Norden inneholder ikke rettshjelps- eller ansvarsdekning da disse dekningene kun gjelder utenfor Norden på Helårs reiseforsikring.