Helår Norden – et valgfritt alternativ

Vi i Europeiske ser at det blir mange reduserte muligheter for utenlandsreiser i tiden fremover. Derfor tilbyr vi nå en valgfri midlertidig begrensning på din helårs reiseforsikring, kalt «Helår Norden».
Med «Helår Norden» er du dekket for reiser i hele Norden, bortsett fra områder UD fraråder å reise til. Dermed trenger du ikke å betale for å være forsikret på reiser i hele verden slik situasjonen er nå. Du beholder de samme gode dekningene og vilkårene som du har i Helårs reiseforsikring, men prisen er redusert fordi forsikringen kun gjelder for reiser i Norden.

Forsikringen dekker

 • Reiser i hele Norge og områder UD ikke fraråder å reise til i Norden. Gjelder ikke på hjemmeadresse eller på arbeids-/studiested.
 • 45 (Standard) eller 60 (Super) sammenhengende reisedager.
 • Avbestilling av reiser i Norden, f.eks. som følge av akutt og uventet sykdom, ulykke eller nye reiseråd fra UD til områder utenfor Norge.
 • Akutt og uventet sykdom på reiser i Norden, f.eks. transport og overnattingsutgifter, eller hjemreise som følge av alvorlig akutt og uventet sykdom i nær familie.
 • Skader eller tap av personlige eiendeler/gjenstander man har med på reiser i Norden.
 • Forsinkelser på reiser i Norden.
 • Behandlingsutgifter ved ulykkesskader i Norden.
 • Super-forsikringen vår dekker i tillegg uhellsskader på blant annet mobil, samt egenandel ved skade på leiebil.

Dette er det svært viktig å være oppmerksom på med Helår Norden:

 • Den midlertidige begrensningen Helår Norden anbefales kun for deg som med sikkerhet vet at du, eller familiemedlemmer som er omfattet av forsikringen, ikke skal reise utenfor Norden i tiden fremover. Er du redd for å glemme å endre forsikringen til reiser utenfor Norden når det er aktuelt, bør du beholde reiseforsikringen du har i dag.
 • Helår Norden gjelder bare på reiser til områder i Norden det ikke frarådes å reise til.
 • Du kan når som helst kontakte oss og fjerne begrensningen Helår Norden slik at forsikringen igjen dekker reiser i hele verden.
 • Kjøper du en reise til et område utenfor Norden frem i tid, som det på betalingstidspunktet ikke frarådes å reise til, må du ha helårs reiseforsikring som dekker reiser i hele verden før første innbetaling av reisekostnaden. Dette for at reiseforsikringen skal dekke en eventuell avbestilling. Har du allerede kjøpt en reise utenfor Norden frem i tid, må du beholde helårs reiseforsikring med dekning i hele verden slik at avbestillingsforsikringen er gyldig for denne reisen.
 • Hvis du kun ønsker å være forsikret på selve reisen til et land utenfor Norden (som det ikke frarådes å reise til), må du endre reiseforsikringen til å gjelde hele verden før du reiser hjemmefra. Du vil ellers ikke være dekket på reiser utenfor Norden.
 • Helår Norden er en valgfri midlertidig begrensning vi tilbyr til redusert pris under korona-pandemien. Når vi i Europeiske anser reisesituasjonen som mer normalisert, vil vi fjerne begrensningen slik at forsikringen vil gjelde i hele verden fra og med ditt neste årlige hovedforfall. Vi vil varsle deg på epost i forkant av denne endringen, slik at du vet fra hvilket tidspunkt du igjen har forsikring som dekker reiser i hele verden. Endringen tilbake til vanlig helårs reiseforsikring vil fremgå av forsikringsdokumentene som du vil motta i forkant av ditt årlige hovedforfall.
 • Reiser i Norden defineres til Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland. Forsikringen dekker ikke ekspedisjoner i Norden, eller søk og redning på Svalbard.
 • Helår Norden inneholder ikke rettshjelps- eller ansvarsdekning da disse dekningene kun gjelder utenfor Norden på Helårs reiseforsikring.

Husk: Uansett hvilken dekning du har, så gjelder ikke reiseforsikringen for områder UD fraråder å reise til. Les mer om reiseråd og når reiseforsikringen er gyldig her.

Hvis du ønsker den midlertidige begrensningen «Helår Norden» på din helårs reiseforsikring er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter.