Helår Norden

Helår Norden er en rimeligere helårs reiseforsikring for deg som ikke reiser så langt. Med Helår Norden er du dekket for reiser i hele Norden, men ikke resten av verden.

Les mer om Helårs reiseforsikring

Reiseforsikringen Helår Norden dekker

 • Reiser i hele Norden. Gjelder ikke på hjemmeadresse eller på arbeids-/studiested.
 • 45, 90 eller 180 sammenhengende reisedager i Norden.
 • Avbestilling av reiser i Norden.
 • Akutt og uventet sykdom på reiser i Norden, f.eks. transport og overnattingsutgifter, eller hjemreise som følge av alvorlig akutt og uventet sykdom i nær familie.
 • Behandlingsutgifter ved ulykkesskader i Norden.
 • Skader eller tap av personlige eiendeler man har med på reiser i Norden.
 • Forsinkelser på reiser i Norden.
 • Superforsikringen dekker i tillegg uhellsskader på blant annet mobil, samt egenandel ved skade på leiebil i Norden.
 • Reiser i Norden defineres til Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland. Forsikringen dekker ikke ekspedisjoner i Norden, eller søk og redning på Svalbard.

Ønsker du Helår Norden, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på 21 49 24 00.

Vær oppmerksom på dette:

 • Helår Norden anbefales kun for deg som med sikkerhet vet at du, eller familiemedlemmer som er omfattet av forsikringen, ikke skal reise utenfor Norden. Er du redd for å glemme å endre forsikringen før du skal betale eller ut å reise utenfor Norden, bør du ha Helårs reiseforsikring som gjelder i hele verden.
 • Planlegger du å kjøpe en reise til et område utenfor Norden, må du endre til Helårs reiseforsikring som gjelder i hele verden før første innbetaling av reisekostnaden. Dette for at reiseforsikringen skal dekke en eventuell avbestilling.
 • Hvis du kun ønsker å være forsikret på selve reisen til et område utenfor Norden, må du endre reiseforsikringen til å gjelde hele verden før du reiser hjemmefra. Du vil ellers ikke være dekket på reiser utenfor Norden.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å endre forsikringen til å gjelde for reiser i hele verden.