Delkasko

Mange velger delkasko hvis bilen er gammel og har lav markedsverdi.

Delkasko inneholder ansvarsforsikring​ som erstatter skader på fører, passasjer, andre kjøretøy eller andres eiendom.

Delkasko dekker i tillegg disse skadene:

  • Brann: Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.
  • Tyveri: Tyveri av bil, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt. Dekker også tyveri av fastmontert utstyr og skader forårsaket av innbrudd eller forsøk på tyveri.
  • Glasskade: Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.
  • Veihjelp i Europa: Bilberging ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.
  • Bilhjelp hjemme: Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte.

​​Skader på bilen som du selv er skyld i dekkes ikke.

Bilforsikring

Vi har markedets beste bilforsikring med 40 % startbonus, og opptil 75 % bonus på bil nummer to. 

Sjekk pris på bilforsikring

Hvilken forsikring skal du velge?

Hva er forskjellen mellom ansvar, delkasko, kasko og Super?

Vi guider deg