Innboforsikring for studenter

Som student eller ung har du også behov for å sikre tingene dine, men hvilken innboforsikring trenger du? Eller har du i det hele tatt behov for en egen innboforsikring?

Det er lett å glemme verdien av tingene sine, men har du råd til å erstatte PC, klær og annet utstyr du eier hvis det blir ødelagt? Hvis svaret er nei, trenger du en innboforsikring.

Egen innboforsikring når du melder flytting

Har du flyttet ut av redet, men har fortsatt din folkeregistrerte adresse hjemme hos foreldrene dine? Da trenger du antageligvis ikke egen innboforsikring. Eiendelene dine er nemlig forsikret gjennom foreldrene dine sin innboforsikring i inntil to år etter at du har flyttet ut.

For deg som ikke lenger er dekket av dine foreldres forsikring, anbefaler vi forsikringspakkene våre som er skreddersydd unge og studenter. Her får du innbo-, reise- og ulykkesforsikring spesielt tilpasset deg som studerer.

If Start

Bor du på hybel eller i bokollektiv kan If Start passe bra. Dette er en forsikringspakke med innboforsikring, helårs reiseforsikring og ulykkesforsikring til en ekstra hyggelig pris. Du kan velge mellom to ulike dekningsnivåer. Velger du If Start Super dekker innboforsikringen blant annet dette:

  • Alt du eier med inntil 300 000 kroner ved blant annet tyveri, brann og vannskader
  • Tyveri av sykkel inntil 40 000 kroner
  • Uhellsforsikring
  • Bekjempelse av skadedyr og insekter
  • Flytteforsikring

For deg som studerer i Norge eller Norden er det godt å vite at If Start også dekker studieavbrudd ved sykdom eller ulykke.

Mer om If Start

Student i utlandet

Skal du på utveksling eller studere utenfor Norden i mer enn seks måneder, er studentforsikringen vår Student i utlandet et trygt valg.

Denne forsikringspakken inneholder innboforsikring, helårs reiseforsikring og ulykkesforsikring, og du kan velge mellom to dekningsnivåer, Standard og Super. Velger du Super studentforsikring, dekker innboforsikringen blant annet dette:

  • Alt du eier på studiestedet med inntil 300 000 ved blant annet tyveri, brann og vannskader
  • Tyveri eller skader på eiendeler og bagasje med inntil 40 000 kroner
  • Uhellsforsikring

Du får også dekket studieavbrudd, samt erstattet alle behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke.

Mer om Studentforsikring

Innboforsikring med tre nivåer

Selv om vi anbefaler If Start eller Studentforsikring for de fleste unge studenter, kan du også velge å ha en egen innboforsikring. Det kan være relevant spesielt for deg som har egen leilighet eller ønsker en høyere forsikringssum.

Med vår innboforsikring kan du velge mellom tre ulike dekningsnivåer: Standard, Utvidet og Super. Forsikringssummen er ubegrenset uansett hvilket nivå du velger.

Mer om innboforsikring