Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden 

Ved skade eller tyveri, meld fra til oss. Tyveri må også meldes til politiet.

2. Erstatning avklares

Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.   

3. Saken vurderes

Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel. Ved skade, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe ny sykkel.

Nyttig å vite ved skade eller tyveri av sykkel

Spørsmål vi ofte får om skade og tyveri av sykkel